Attraktivare skolor i Sollentuna med fler lärare och specialpedagoger

På onsdagen presenterade Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson för (S) i riksdagen tillsammans med Anna Vikström, gruppledare för (S) i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna samt kommunalrådskandidaten Freddie Lundqvist en framtidsplan på hur en Socialdemokratisk skolpolitik påverkar Sollentunas skolor. Planen innehåller satsningar både på från nationell nivå likväl som lokal. Tillsammans vet vi att detta kommer att göra att vi får fler lärare till skolan, bättre arbetsvillkor, mindre klasser och bättre skollokaler. Framtidsplanen presenterades vid ett besök i Töjnasskolan.

De fyra punkterna i planen:

  1. Investera 37,8 miljoner kronor i en satsning för att göra läraryrket i Sollentuna mer attraktivt – bland annat genom högre löner, mer tid med eleverna, mindre administration, fler karriärsmöjligheter och ökad kompetensutveckling. (Finansieras nationellt på 30,8 mkr samt med en särskild satsning från Sollentuna med 7 miljoner)
  2. Påbörja snarast rekryteringen av minst 30 nya lärare i en satsning på att minska Sollentunas skolklasser – vi vill ge eleverna i de tidiga åldrarna mer tid med sin lärare, det går före nya skattesänkningar
  3. Fler specialpedagoger för tidiga insatser – pedagogisk forskning pekar på att snabba insatser för barn som riskerar att hamna efter är en nyckel i att nå höga kunskapsmål. Vi anställer minst sju nya specialpedagoger.
  4. Rusta Sollentunas skolor – våra elever förtjänar fräscha, moderna skollokaler. Vi investerar 5 miljoner för bättre lärandemiljö för våra barn.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-21 12:24