En budget för jobb, utbildning och kvalitet – (S) budgetalternativ för Sollentuna kommun

Socialdemokraterna i Sollentuna presenterar nu sitt förslag till budget för Sollentuna Kommun 2014. Förslaget läggs formellt på kommunstyrelsens möte den 29 maj. I budgetförslaget föreslår socialdemokraterna oförändrad skatt.

 

”- Vi lägger en budget som har tydligt fokus på jobben. Vårt jobbpaket innebär en kraftfull satsning på sju miljoner kr utöver majoritetens förslag. Huvuddelen av det handlar om att få Sollentunabor som står utanför arbetsmarknaden in i arbete, genom att erbjuda anställningar i kommunen och utbildning. En del av jobbpaket är riktat mot ungdomar. Vi lägger bl a medel för sommarjobb i kommunens verksamheter. Vi inför också rätten för alla kommunanställda att jobba heltid”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.

 

”- Jobbpaketet är ett av de två långsiktiga omställningsprocesser i vår budget. Processer som strävar efter att minska kommunens kostnader för bl a försörjningsstöd. Den andra processen handlar om bostäder för utsatta grupper. I dag lägger Socialnämnden ner stora summor varje år för att hysa in Sollentunabor på vandrarhem och hotell. Vi föreslår att kommunen skapar ett alternativ till detta i kommunen där de som tillfälligt behöver en bostad kan bo ”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S).

 

”– Vi lägger också ett brett paket för barns livsvillkor. Vi föreslår bl a inrättande av en barnmöjlighetsfond, ökad satsning på elevhälsovården i skolan, fler platser i kulturskolan, ökat stöd till föreningslivet och stöd till föreningar som bedriver ”kollo”-verksamhet på sommarlovet”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.

 

” – Vi ser fram emot kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 12 juni. Då kommer två tydliga alternativ att ställas mot varandra.”, avslutar oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S).

Läs hela budgetförslaget

 

Några av Socialdemokraternas förslag i budgeten:

 

Jobbpaket

Anställning och utbildning för arbetslösa med försörjningsstöd       5 mkr

Uppsökande verksamhet för unga utan arbete   2 mkr

Rätt till heltid för alla kommunanställda          3 mkr

Sommarjobb i kommunens verksamheter       0,5 mkr

 

Några tillskott utöver majoritetens förslag

Barnmöjlighetsfond                                         2,5 mkr

Fler platser i kulturskolan                                 4 mkr

Förbättrad elevhälsovård                                 1,5 mkr

Ökad personaltäthet Fritidshemsverksamhet 2 mkr

Ökat ekonomiskt stöd föreningslivet            1,3 mkr

Föreningsdrivet ”kollo” på sommarlovet    0,7 mkr

Kvinnofridsarbete                                          1 mkr

Fullständig avtalskontroll i äldreomsorgen   2 mkr

 

Investeringar tillskott utöver majoritetens förslag

Ökad takt i fastighetsrenoveringar             50 mkr

Åtgärder mot buller                                      20 mkr

Socialtjänstboende                                       30 mkr

Cykelsatsning                                                10 mkr

 

Kontakta gärna:

freddie.lundqvist@sollentuna.se

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-10 12:12