Ett bra land att åldras i – (S) förslag för äldre

Torsdagen den 4 september genomförde pensionärsorganisationerna en utfrågning av partierna inför valet i Sollentunasalen. Socialdemokraterna representerades av vår kommunalrådskandidat Freddie Lundqvist. Under utfrågningen presenterade Freddie Lundqvist vilka förslag har får äldre på alla nivåer i samhället.

Vi har ett brett paket av förslag som tillsammans bidrar till att göra de äldres livsvillkor bättre. Det handlar om allt från stegvis avskaffande av pensionärsskatten till hur vi ser på äldres sjukvård och att alla över 85 år som så önskar ska kunna flytta till ett äldreboende”, säger Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.

 

På riksnivå vill vi:

 • Ta fram en långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen
 • Investera i traineejobb för i äldre- och funktionshinderomsorgen för ungdomar, varav 63 jobb blir i Sollentuna
 • Höja kvaliteten och stoppa vinstjakten i vård och omsorg. Vi ska lagstifta mot försäljningar till underpris och säger nej till tvångs-LOV i äldreomsorgen
 • Pension ska beskattas som lön. Vi vill stegvis avskaffa pensionärsskatten.

På landstingsnivå i Stockholms län vill vi:

 • Ta ett helhetsansvar för de gamlas vård och få till en samverkan med kommuner att äldre får rätt vård i rätt tid.
 • Öka direktinskrivningen av äldre på geriatriska avdelningar
 • Inrätta geriatriska specialistsjukhus
 • Avgiftsfri sjukvård för patienter över 85 år
 • Ge primärvården ett friskvårdsuppdrag för äldre.

På kommunalnivå i Sollentuna vill vi:

 • Prioritera hemtjänst till våra äldre framför nya skattesänkningar –  i vårt budgetförslag lägger vi 8 miljoner utöver majoritetens förslag (+6%) på ökad hemtjänstersättning
 • Om man är över 85 år och vill flytta till ett äldreboende ska plats erbjudas
 • Ställ hårdare kvalitetskrav på äldrevården och på vilka som får bedriva äldrevård - i vår budget för 2015 avsatte vi 1 miljon ytterligare för att öka avtalskontrollen
 • Ordning och reda ska gå före nya privatiseringar – Låt personalen lägga mer tid på äldre och mindre tid på administration
 • Säkerställa att det finns en varmvattensbassäng i Sollentuna
 • Verka för att fler linjer med ”vinkbussen” etableras i Sollentuna

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-04 15:15