Gunilla Hultman ny ordförande och Lilian Lama nytt toppnamn till kyrkofullmäktige – (S) i Sollentuna har haft årsmöte

 Lördagen den 16 mars höll Socialdemokraterna i Sollentuna årsmöte i Tunbergsskolans matsal. På dagordningen stod förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna också antagande av kyrkopolitiskt handlingsprogram och fastställande av valsedel till kyrkovalet. Årsmötet valde Gunilla Hultman till ny ordförande för (S) i Sollentuna. Årsmötet valde dessutom Lilian Lama till nytt toppnamn till kyrkofullmäktige tillika kandidat till ordförande i kyrkorådet.

 

Ny ordförande

På årsmötet valdes Gunilla Hultman till ny ordförande för Socialdemokraterna i Sollentuna. Hon efterträdde Bjarne Isacson som lämnade p g a ändrade arbetsförhållanden inom Seko.

 Gunilla Hultman är ledamot i kommunfullmäktige sedan 1998 och (S) gruppledare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  Hon har också en lång erfarenhet av kommunen också som anställd som förskolelärare, förskolechef och biträdande rektor. Hon har dessutom tidigare varit ordförande för (S)-kvinnor och är även ordförande för Häggviks Socialdemokratiska förening. Hon är 65 år gammal och bosatt i Häggvik.

 

Övriga som lämnade styrelsen var Johan Nordin, Henrik Gustafsson, Amira El-Bidawi och Emina Jukovic.

 

Ny ledamot i styrelsen är Habane Hassan. Nya ersättare är Karin Lirén, Nemanja Kovacevic, Sipan Ismail och Ann-Marie Leijon.

 

Kyrkoval den 15 september

En betydande punkt på dagordningen var också kyrkovalet den 15 september. Årsmötet antog ett nytt kyrkopolitiskt handlingsprogram med titeln ”En öppen och solidarisk folkkyrka i Sollentuna”. Årsmötet valde också Lilian Lama till toppnamn på kyrkovalsedeln tillika kandidat till ordförandeposten i kyrkorådet.

 

Lilian Lama är ny i kyrkopolitiken. Hon är också 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och (S) gruppledare i handikapprådet. Hon är också ordförande för ”Tro och Solidaritet” i Stockholms län och ledamot i organisationens förbundsstyrelse. Lilian Lama bor i Häggvik, men är född i Bethlehem i Palestina.

 

På valsedeln till kyrkofullmäktige följs sedan Lilian Lama av Roger Sjöberg, Margareta Henkel, Stig Nyman, Vivian Enochsson, Gunnar Ljungberg. Mette Hildingsson, Hans Klaar, Anita Gustavsson, Gunnar Lamin, Gunilla Hultman och Ove Nilsson. (S) har i dag sju ledamöter i kyrkofullmäktige. Målet är att öka och vinna minst ett åttonde mandat.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-18 13:52