(S) investerar stort för bättre skolor i Sollentuna

I samband med att lärarförbundet hade en debatt med partiernas skolpolitiker den 1 september presenterarade Anna Vikström (S) gruppledare i barn- och ungdomsnämnden och Gunilla Hultman (S) grupladare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hur Socialdemokraterna vill investera för att utveckla en bättre skola och fler utbildningsmöjligheter så väl på riksnivå som här i Sollentuna. Inför valet den 14 september har Socialdemokraterna presenterat en mängd förslag för detta.

Sverige ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vi vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Våra investeringar på riks- och kommunalnivå motsvarar för Sollentunas del ett tillskott på över 70 miljoner årligen”, säger Gunilla Hultman (S) gruppledare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare. Därför vill vi socialdemokrater investera i lärarna och förbättra deras löner och arbetsvillkor. Få lärare upplever att deras yrke har hög status idag och bara varannan skulle välja att bli lärare igen. I Sollentuna är resultaten bra, men personalens sjukfrånvaro har ökat i skolan, medarbetarenkäten visade minskad nöjdhet och att många upplever stress och en hård arbetsbelastning”, säger Anna Vikström (S) gruppledare i barn- och ungdomsnämnden tillika riksdagskandidat.

 

Bilaga:

Socialdemokraternas investeringar i skolan

 • Socialdemokraterna vill investera drygt 14 miljarder årligen i Sverige i en bättre skola och fler utbildningsmöjligheter:
 • Maxtak på förskola, 15 barn småbarnsgrupper: 1,1 miljard (Sollentuna: 8,4 miljoner)
 • Mindre klasser i skolans förskoleklasser till och med år 3: 2 miljarder (Sollentuna: 18,9  miljoner)
 • Investeringar i läraryrkets attraktivitet: 3,5 miljarder (Sollentuna: 31 miljoner)
 • Satsningar på skolor med lägst resultat: 2 miljarder (Sollentuna: 0 miljoner)
 • Avlastning för lärarna med 6 000 extratjänster i skolan: 6000 platser (Sollentuna: 53). (en del i ersättningsjobb för FAS 3)
 • Vi tar bort läx-RUT – alla barn ska få läxhjälp I skolan: 400 miljoner
 • Fritidssatsning traineejobb på fritidshem: 1 miljard.
 • Handslag för en meningsfull fritid för alla barn: 300 miljoner
 • Införande av en obligatorisk gymnasieskola: 1 miljard

 

Lokalt i Sollentuna investerar vi vår budget för 2015 drygt 15 miljoner kronor mer än den moderatledda majoriteten i en bättre skola i Sollentuna:

 • Högre lärarlöner – och att alla lönepengar ska gå till lärarlöner, inte in i skolpengen: 7 miljoner mer än moderaterna
 • Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärarna
 • Mer till barn i behov av särskilt stöd: 2,5 miljon
 • Skol- och förskoleplatser till barn på kvinnojouren: 1 miljon
 • Skollokaler för en bättre arbetsmiljö: 5 miljoner
Sidan uppdaterades senast: 2014-09-03 17:40