(S) prioriterar arbete, skola, vård och bostäder - En budget för framtiden

Socialdemokraterna i Sollentuna presenterar nu sitt förslag till budget för Sollentuna Kommun 2015. Förslaget läggs formellt på dagens kommunstyrelse sammanträde. I budgetförslaget föreslår socialdemokraterna oförändrad skatt. (S) lägger också en gemensam politisk inriktning tillsammans med (MP) och (V).

 

”- Vi har noga analyserat kommunens verksamheter och vi är ständigt ute och samtalar med Sollentunaborna. Utifrån de behov vi sett och mött har vi formulerat en budget med sikte på framtiden och maktskifte den 14 september”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s) i en kommentar.

 

”- Vi skjuter till mest pengar till skola och äldreomsorg. Inom skolan avsätter vi bl a pengar till ytterligare löneökningar för lärarna och ett tillskott till barn i behov av särskilt stöd. Inom äldreomsorgen höjer vi hemtjänstersättningen och förstärker kvalitetskontrollerna”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) i en kommentar.

 

”– Vi gör också en kraftfull satsning på fotbollen i kommunen med ytterligare ett fotbollstält och två nya konstgräsplaner. Vi har en av landets största fotbollsföreningar och de behöver förbättrade förhållanden”, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s) i en kommentar.

 

”- Vi satsar också på Sollentunas unga. Vi höjer ribban vad gäller sommarjobb. Vi vill ha 1000 sommarjobb varje sommar i Sollentuna. Vi avsätter också pengar till unga mellan 18-25 som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I övrigt satsar vi också på kulturskolan, kuratorstjänst på ungdomsmottagningen och en byggsamordnare som får till uppdrag att få till fler nya bostäder”, säger Freddie Lundqvist (S).

 

” – Vårt budgetalternativ pekar ut riktningen för framtidens Sollentuna och vad vi prioriterar om vi får väljarnas förtroende att leda Sollentuna efter valet den 14 september. Vi ser fram emot kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 16 juni. Då kommer två tydliga alternativ att ställas mot varandra.”, avslutar oppositionsrådet Freddie Lundqvist (s).

 

Läs hela budgetförslaget

 

Några av Socialdemokraternas förslag i budgeten:

 

Höjda lärarlöner ytterligare cirka 1%                                                   7 mkr

Underhållsgaranti av skollokalerna                                                      5 mkr

Förstärkning barn i behov av särskilt stöd                                           2,5 mkr

Garanterad plats i förskola och skola för barn på kvinnojour              1 mkr

Höjd hemtjänstersättning                                                                     8 mkr

1000 sommarjobb varje sommar                                                          2 mkr

Insatser för unga utanför                                                                     3 mkr

Fler platser och sänkta avgifter kulturskolan                                       1 mkr

Utökad satsning på barnkultur                                                            0,2 mkr

Kuratorstjänst på ungdomsmottagningen                                                                 0,7 mkr

Byggsamordnare för att få fram fler bostäder                                     0,7 mkr

Förstärk miljöövervakning                                                                   0,6 mkr

 

Investeringar tillskott utöver majoritetens förslag

 

Åtgärder mot buller                                                                             20 mkr

Socialtjänstboende                                                                               30 mkr

Cykelsatsning                                                                                      20 mkr

Fotbollssatsning – ett fotbollstält till och två konstgräsplaner            70 mkr

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-04 15:34