Socialdemokraternas program för Edsberg

Edsberg är en del av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vet vi som bor i Edsberg och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra Edsbergsbor.

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Edsbergsbor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.           

Några av de frågor som vi driver i Edsberg inför kommande mandatperiod:

1

En ny trafiklösning för infarten till Edsberg från Danderydsvägen med en rondell och en ny infart till Edsbergs centrum. Fler parkeringsplatser vid centrum. Flyttad genomfartstrafik från Skyttevägen till Garagevägen

2

Bygg en ny idrottshall för Edsbergsskolan på grusplanen mellan skolan och Danderydsvägen

3

Bygg fler bostäder i Edsberg genom en varsam förtätning där hänsyn tas till Edsbergs nuvarande struktur

4

Modernisera Edsbergs sportfält med fler idrottsanläggningar och en grön park

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 14:50