Socialdemokraternas program för Häggvik

Häggvik är en del av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vi som bor i Häggvik och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra Häggviksbor.

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Häggviksbor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.      

Några av de frågor som vi driver i Häggvik inför kommande mandatperiod:

 

1

Intensifiera arbetet med att få med ansvariga myndigheter att öppna en sydlig entré till Häggviks station

2

Förbättrad parkskötsel och snöröjning så att utemiljöerna i Häggvik blir tyggare och trivsammare

3

Slutför renoveringen av Häggviksskolans lokaler så att elever och personal har en acceptabel arbetsmiljö

4

Förbättra bullerskydden i Häggvik så att bullernivåerna minskar

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 14:51