Socialdemokraternas program för Helenelund

Helenelund är en del av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vet vi som bor i Helenelund och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra som bor här.

 

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Helenelundsbor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.

 

Några av de frågor som vi driver i Helenelund inför kommande mandatperiod:

 

1

Helenelunds centrum bibehålls som affärscentrum och planerna på att bygga en skola i centrumhuset avbryts

2

Den nya Eriksbergsskolan ska byggas på samma tomt som den nuvarande skolan ligger

3

Bygg nya hyresrätter i Helenelund genom en varsam förtätning

4

Intensifiera arbetet med att få med ansvariga myndigheter att öppna en sydlig entré till Helenelunds station

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 14:53