Socialdemokraternas program för Sjöberg

Sjöberg är en del av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vet vi som bor i Kärrdal och Sjöberg och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra som bor här.

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Sjöbergsbor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.    

Några av de frågor som vi driver i Kärrdal och Sjöberg inför kommande mandatperiod:

  

1

Bibehållen närservice i Sjöberg även under den eventuella byggperioden för ett nytt centrum i Sjöberg

2

Förbättrad parkskötsel och snöröjning så att utemiljöerna i Sjöberg blir tyggare och trivsammare

3

Verka för att ”vinkbussen” förlängs från Edsberg till Sjöberg så att det blir lättare för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta sig till affärer, vårdcentral m m

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 14:52