Socialdemokraternas program för Tegelhagen/Silverdal

Silverdal och Tegelhagen är delar av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vet vi som bor Helenelundsområdet och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra som bor här.

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Tegelhags- och Silverdalsbor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.

Några av de frågor som vi driver i Tegelhagen och Silverdal inför kommande mandatperiod:

 

1

 Anlägg en konstgräsplan i Silverdal

2

Bygg färdigt Silverdal genom att bygga hyresrätter i ”gropen” norr om ”Pfizerhuset”

3

En långsiktigt hållbar lösning för återvinning som ersättning eller komplettering för den vid nuvarande återvinningsstationen vid Hedvigsdalsvägen

4

Helenelunds centrum bibehålls som affärscentrum och planerna på att bygga en skola i centrumhuset avbryts

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 14:57