Socialdemokraternas program för Tureberg

Tureberg är en del av Sollentuna där det är lätt att trivas. Det vet vi som bor i Turebergsområdet och vi märker det i de många samtalen som vi har med andra som bor här.

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid åt att samtala med Turebergsbor och andra Sollentunabor om framtidens Sollentuna. Vi vill tacka alla er som tagit er tid att prata med oss eller svarat på våra enkäter. Det har varit värdefullt för oss att ha med de synpunkter vi fått av er när vi format vår politik för den kommande mandatperioden.

 

Några av de frågor som vi driver i Tureberg inför kommande mandatperiod:

 

1

Bygg bostäder i fd Mässområdet

2

Förbättrad parkskötsel, städning och snöröjning så att utemiljöerna i Tureberg, i synnerhet runt Sollentuna station, blir tyggare och trivsammare

3

Fortsätta att utveckla Malmparken till en modern stadspark för rekreation, lek och aktiviteter

4

Anlägg en konstgräsplan vid Töjnasskolan och modernisera konstgräsplanen på Sollentunavallen så att det blir mer speltid och mindre anläggningsarbete vid omställning mellan bandyspel och fotbollsspel

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-06 14:58