Kyrkopolitik

Sedan decennier tillbaka bedriver vårt parti ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill.

 

I kyrkofullmäktige har (S) under innevarande mandatperiod 8 mandat och fyra ersättare.

 

Socialdemokratisk gruppledare under innevarande mandatperiod är Lilian Lama.

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-12 15:47