De socialdemokratiska kandidaterna till kyrkofullmäktige

Den socialdemokratiska valsedeln inför valet den 15 september antogs av årsmötet den 16 mars 2013 och ser ut enligt följande:

 

 

 

1)      Lilian Lama                                                        Häggvik

2)      Roger Sjöberg                                                     Edsberg

3)      Margareta Henkel                                               Törnskogen

4)      Stig Nyman                                                         Edsberg

5)      Vivian Enochsson                                              Tureberg

6)      Gunnar Ljungberg                                              Rotsunda gård

7)      Mette Hildingsson                                              Edsberg

8)      Hans Klaar                                                         Vaxmora

9)      Anita Gustafsson                                                Häggvik

10)  Gunnar Lamin                                                    Edsbacka

11)  Gunilla Hultman                                                Häggvik

12)  Ove Nilsson                                                       Kärrdal

13)  Maj Sjöberg                                                        Edsberg

14)  Karl-Erik Karlsson                                             Rotebro

15)  Marie-Louise Nylén                                           Häggvik

16)  Rolf Hagstedt                                                     Kärrdal

17)  Siv Enström                                                       Fågelsången

18)  David Ask                                                           Tureberg

19)  Inga-Lisa Nymann                                              Vaxmora

20)  Henrik Gustafsson                                             Viby

21)  Anne-Marie Leijon                                             Rotebro

22)  Richard Meyer                                                    Rotebro

23)  Maud Frunck                                                      Landsnora

24)  Bernt Sundberg                                                   Edsberg

25)  Kerstin Edlund                                                   Häggvik                             

26)  Joakim Jonsson                                                   Tureberg

 

 (S) har under innevarande mandatperiod sju mandat i kyrkofullmäktige.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-12 16:11