S) Förtroendevalda i Sollentuna kommun 2011-2014

S) Förtroendevalda i Sollentuna kommun 2014-2018

 

Kommunfullmäktige (12+6)

ordinarie

Freddie Lundqvist
Gunilla Hultman
Richard Meyer
Mette Hildingsson
Roger Sjöberg
Swapna Sharma
Joakim Jonsson
Tanja Bojovic
Nemanja Kovacevic
Lilian Lama
Anne-Marie Leijon
Robin Sjöberg 

ersättare

Julia Mäkitalo Blent
Anna Vikström
Ridvan Bozan
Berit Forsberg
Per Malmquist
Juwanro Haddad

 

 

Kommunstyrelsen (2+3)

ordinarie

Freddie Lundqvist                                                        gruppledare                       
Gunilla Hultman                                                          vice gruppledare                

 

ersättare

Joakim Jonsson
Swapna Sharma
Ridvan Bozan 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (1+1)

ordinarie

Freddie Lundqvist 

 

ersättare

Gunilla Hultman

 

KS Miljöutskott (1)

Ersättare

Ridvan Bozan                                                                                     gruppledare


Stadsbyggnadsnämnden  (1+1)

Ordinarie

Joakim Jonsson                                                             gruppledare                       

 

ersättare

 Amira El-Bidawi                                                             vice gruppledare    

 

Barn och ungdomsnämnden (2+3)

ordinarie 

Swapna Sharma                                                            gruppledare                              
Juwanro Haddad                                                            vice gruppledare

ersättare 

Lars Vestberg
Ove Nilsson  
Farihya Osman Mohamed                                                

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (3+2)

Ordinarie

Mette Hildingsson            gruppledare                     
Nemanja Kovacevic           vice gruppledare  
Julia Mäkitalo Blent 

           
                                                                      

Ersättare

Jan Elieson 
Oscar Martinpelto

 

Vård- och omsorgsnämnden (2+3)

Ordinarie

Gunilla Hultman                                                       gruppledare                        
Gunnar Ljungberg                                                        vice gruppledare                
 

Ersättare

Isis Nyampane
Mohamed Musa
Martin Persson 

 

Kultur- och fritidsnämnden (2+2)

ordinarie

Tanja Bojovic                                                        gruppledare                                 
Bashar Tancro Hussein                                         vice gruppledare                

Ersättare

Kerstin Edlund
Magnus Wretman

 

Miljö- och byggnadsnämnden (2+2)

Ordinarie

Anne-Marie Leijon                                                     gruppledare        
Stig Nyman                                       
                       vice gruppledare                                              

Ersättare

Siv Enström
Jamileh Hashemi                                            

 

Socialnämnden (3+2)

Ordinarie

Richard Meyer                                                  gruppledare                       
Karin Lundqvist                                                 vice gruppledare                
Katarina Roa Godoy 
 

Ersättare

Ola Asplund
Amanda Borg

  

Trafik- och fastighetsnämnden (2+2)

 Ordinarie

Roger Sjöberg                                                                   Gruppledare
Berit Forsberg                                                                    Vice gruppledare

Ersättare

Lars-Olof Bäckman
Vakant

 

Valnämnden (1+1)

Ordinarie

Siv Gustavsson                                                            gruppledare                       

 

Ersättare

Bjarne Isacson                                                              vice gruppledare          

 

Valberedningen (1+1)

Ledamot

Roger Sjöberg  

Ersättare

Freddie Lundqvist,

 

Kommunrevisionen (2)

Ordinarie

Rolf Hagstedt                                                                Ordförande                        
Stina Bergman Ericsson

 

AB Solom (1)

Ordinarie

Per Malmquist                                             gruppledare       

 

Revisor AB Solom, ledamot

Stina Bergman Ericsson

 

Sollentunahem (1+0)

Ordinarie

Julia Mäkitalo Blent                                                    gruppledare                       

                                                        

Revisor Sollentunahem, ledamot

Stina Bergman Ericsson

 

Sollentuna energi (1+0)

Ordinarie

Robin Sjöberg                                                      gruppledare                       

             

Revisor Sollentuna Energi, ledamot

Rolf Hagstedt

 

Nämndemän i tingsrätten (8)

Christina Härd
Mats Hellman
Freddie Lundqvist
Jan Elieson
Ann-Mari Ek
Alan Stas 
Anita Gustafsson
Bengt Pernholm 

 

Handikapprådet (1+1)

Ordinarie 

Lilian Lama                                                                   gruppledare                                    

 

Ersättare

Jennie Bacchus Hertzman                                                vice gruppledare

 

 

Pensionärsrådet (1+1)

Ordinarie 

Gunilla Hultman

 

Ersättare 

Roger Sjöberg

 

Lettströms livräntefond

Ordinarie 

Maj Sjöberg

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-15 10:06