Verksamhet

Socialdemokraterna i Skellefteå värnar om välfärden för alla

För oss står välfärden alltid i första rummet. Alla ska kunna ta del av den, oavsett bakgrund eller den egna ekonomin. Vi säger att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2030. Det målet når vi när vi investerar i utbildning, forskning, infrastruktur och bostadsbyggande. De senaste åren tycker vi att energin har ägnats åt annat. Vi tänker ändra på den saken.

Självklart måste vi vinna på alla nivåer för vi kan inte förändra på det sätt vi vill, om vi inte styr över den samlade ekonomin. Vi kommer att arbeta för välfärden och låta den gå före ytterligare skattesänkningar. Det är dags att satsa på människorna igen och det gör vi bäst genom att ge alla samma möjligheter.

Det får inte vara plånboken som styr vem som har råd att gå i en bra skola eller ha en bra omsorg.

Skellefteå kommun är en bra kommun att leva i, men vi kan bli ännu bättre. Vi kommer att anstränga oss hårt för att alla ska känna sig trygga och sedda.

Vi vill ha en kommun med möjligheter för alla att leva och utvecklas. En viktig pusselbit är Norrbotniabanan och vi vill att bygget ska påbörjas så snabbt som möjligt.