Socialdemokrater i nämnder

Ledamöter i kommunens nämnder och styrelse 2015-2018

 

Barn- och  grundskolenämnden

Ledamöter:

Maria Marklund, ordförande
Fredrik Stenberg
Mari-Louse Larsson
Kamel Mnad
Jan Lundgren
Marie Lundquist

 

Ersättare:
Klas Bergman
Lena Nyström
Fredrik Lundberg
Malin Lundmark

Bygg- och miljönämnden

Ledamöter
Evelina Fahlesson, ordförande
Börje Lindström
Josefin Johansson
Stig Granlund
Agneta Burman-Ljungblad
Jan Håkansson

 

Ersättare:
Wiveca Andersson
Marcus Burman
Malin Karlsson

Nämnden för support och lokaler

Ledamöter: 
Tomas Teglund, ordförande
Britt-Marie Lundström
Fredrik Barrljung
Lilliann Carlsten
Robert Ignberg

 

Ersättare:
Daniel Enwall
Elsy Larsson
Katrin Marklund

Fritidsnämnden

Ledamöter:
Daniel Ådin. ordförande
Jonna Lundgren
Robert Eskelinen
Gunilla Lundström
Mustafa Nor
Ewa Eriksson

 

Ersättare: 
Isak Rådahl
Gun Sundberg
Rickard Dahlström
Yvonne Wahlberg

Gymnasienämnden 

Ledamöter:
Bertil Almgren, ordförande
Felicia Lundmark
Joakim Dahlgren
Britt-Marie Nyhlén
Felix Marklund-Norén
Karin Hedlund

 

Ersättare:
Carina Lundmark
Anders Svedjevik
Anna-Karin Lundström
Dennis Lindmark 

Kommunstyrelsen

Ledamöter:
Lorents Burman, ordförande
Monica Widman Lundmark, 1:a vice ordf
Ann Åström
Bengt Markstedt
Gunilla Åström
Stefan Hofverberg
Elisabeth Westerlund
Pierre Lidström

  

Ersättare:
Hans Öhlund
Olof Nyström
Staffan Asplund
Melinda Hedström
Erica Lundström

Konsumentnämnden

Ledamöter:
Valter Stenberg, ordförande
Annsofi Sehlstedt
Lars-Eric Lidman

 

Ersättare:
Kristina Hedman
Carina Lillbacka
Lars Lundmark

Kulturnämnden

Ledamöter:
Emilia Hallin, ordförande   
Martin Hedqvist
Anna Nyström
Örjan Fredriksson
Jasmine Ravaghi 
Erik Vikström

  

Ersättare: 
Ulf Degerman
Lilian Parbring Westerlund
Astrid Svanborg

Personalnämnden

Ledamöter:
Monica Widman Lundmark, ordf  
Annika Nyman
Tomas Andersson

 

Ersättare:
Inga-Lis Karlsson
Christer Hedberg
Roland Söderström

Socialnämnden

Ledamöter
Kenneth Fahlesson ordförande
Åsa Karlsson
Iosif Karambotis
Anna Lundström
Jan Johansson
Ulla-Britt Kulin

  

Ersättare:
Caroline Cercio
Staffan Backman
Susanne Lantto
Daniel Sjögren

Tekniska nämnden

Ledamöter:
Ola Burström, ordförande          
Gunilla Andersson
Mikael Bystedt
Boel Berggren
Jonas Segerlund
Harriet Andersson

 

Ersättare: 
Juan Chacon
Gunnel Sandström
Peter Stensmar
Tanja Andersen

Valnämnden

Ledamöter:

Siv Brännström ordf
Kjell Norén
Rita Rynbäck
Lars-Åke Hedlund 

 

Ersättare:
Wiveca Andersson
Bert Öhlund
Ludmila Larsson
Ingemar Wikström

Gemensam överförmyndarnämnd 
med Arjeplog, Malå och Sorsele

Ledamöter:
Valter Stenberg, ordförande
Annsofi Sehlstedt
Lars-Eric Lidman     


Ersättare:                    
Kristina Hedman             
Carina Lillbacka              
Lars Lundmark