Visa:

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten

2010-10-21
Anförande vid kommunfullmäktiges möte 2010-06-17 Jag vill börja med att yrka bifall till ...