Valaktiviteter EU 2014

Vi kommer att vara ute för att möta dig och andra Nässjöbor under våren.

Lördagen 29 mars kl. 10:00-13:30

Vi finns på Storgatan i Nässjö för samtal med dig.
Det är våra ledamöter i Miljö och byggnadsnämnden du har möjlighet att samtala med.

Lördagen 29 mars kl. 14:00-16:00

Vi finns i Runneryd för att diskutera politik med dig.
Ledamöterna från Kultur och fritidsnämnden finns på plats.

Lördagen den 26 april kl. 10:00-13:30

Vi finns återigen på Storgatan i Nässjö.
Den här gången är det ledamöterna i Tekniska Servisnämnden som är ute.

Lördagen den 26 april kl. 14:00-16:00

Vi finns i Runneryd igen.
Nu är det våra förtroendevalda i Barn och utbildningsnämnden som är där.

Lördagen den 24 maj kl. 10:00-13:30

Vi finns på Storgatan i Nässjö
Omsorgsnämndens ledamöter finns på plats.

Lördagen den 24 maj kl. 14:00-16:00

Vi finns i Runneryd igen.
Nu är det fvåra förtroendevalda i Individ och familjeomsorgsnämnden som är ute.