Har du en idé?

 

Ett tu tre så är den här....

En del säger att framtiden är som ett oskrivet blad. Det förhållningssättet passar inte oss. Med allt vad vi vet idag vill vi utveckla och ta nya steg mot framtiden i vår kommun. Genom det goda samtalet och i en öppen dialog vill vi tillsammans med dig och andra intresserade höra vad du tänker om det område där du bor. Berätta för oss om dina tankar eller fyll i talongen och var med i arbetet för att utveckla Nässjö kommun. Har du en ide? Då vill vi gärna höra om den! Välkommen med i arbetet för kommunen!

 

Socialdemokraterna Nässjö kommun   Ros

 


Lite om Vår idé...

För att Nässjö kommun ska fortsätta vara en bra kom- mun att leva och bo i krävs det att vi bär på visioner, drömmar och idéer. Men det krävs också att man ser till helheten där olika faktorer i våra liv får vår vardag att fungera. Beroende på vart vi är i livet är faktorerna som spelar in olika, men alla ändå lika viktiga. Det handlar bland annat om hur man tar sig till och från arbete, skola och de fritidssysselsättningar man har. Där är fungerande kommunikationer som gång- och cykelvägar och tåg och bussförbindelser en central del. Hur ser du på tillgängligheten till detta? Fungerar det bra där du bor eller har du förslag till förbättringar? En annan viktig del för att man ska må bra är möjlig- heterna till fritidssysselsättningar. Det kan vara allt från dans, bollsporter, näridrottsplatser till gymnastik. Runtom i kommunen bjuds det på ett smörgåsbord till aktiviteter och tusentals personer deltar dagligen i verksamheten. Vi kommer fortsättningsvis att stötta våra föreningar och ser dem som dem viktigaste delar- na i att ni invånare har en meningsfull fritid. Något som kommunen däremot kommer att arbeta med under 2013 är att ta fram förslaget till ny simhall. Vad har du för tankar och idéer kring den?

 

Möjligheterna till utveckling är många och vi välkomnar Dig med i arbetet!
Dina idéer vill vi gärna ha på mail:
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-15 12:26