Första maj 2010

Första maj 2010

Tåget startar. 

Tåget startar ifrån Stortorget. 

John Andersson, SSU

John Andersson var SSU:S talare.

 

Peter Weiderud i talarstolen

Här syns vår huvudtalare, Peter Weiderud.

 

Delar av demonstrationståget.

 Här syns bl.a. Anci Magnusson och Peter Weiderud.

_________________________________________________________

Möt vår 1:a majtalare

Peter Weiderud

Peter Weiderud, ordförande för Sveriges kristna Socialdemokrater är talare på första maj i Nässjö. Han har tidigare arbetat för både Socialdemokratiska utrikesministrar, en biskop och kyrkornas världsråd. Välkommen till Nässjö på Första maj.

Du har varit i Nässjö förr men var debuterade du som talare denna högtidsdag?
Första gången var hemma i Arboga i Västmanland. Det var på våren före jag valdes som Förbundsordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater.

Vad betyder Första maj för dej?
Det är en jätteviktig dag. Jag får möjligheten att vara en del av ett större sammanhang som både är historiskt och internationellt. Det är en av de finaste riter som vi har i arbetarrörelsen.

Tänker du ofta så på Första maj att idag firar människor världen över denna dag?
Jag är en bland miljoner? Så tänker jag ofta. Det hjälper mej att få rätt perspektiv på både vem jag är och vad jag gör.

Du har ett jobb vid sidan av uppdraget som förbundsordförande. Vad är ditt vardagliga jobb?
Jag jobbar med internationella frågor i olika projekt. Just nu jobbar jag med 3 olika projekt. Precis innan jag kommer till Nässjö så håller jag i ett seminarium om lätta vapen, handeldvapen, i det Amerikanska kongressen. Mitt uppdrag är att hjälpa parlament i framförallt Latinamerika och Afrika få stopp på spridningen av lätta vapen. Det smugglas mycket vapen från Amerika till Latinamerika därför seminariet i USA.
Det andra projektet gör jag på uppdrag för det Tyska parlamentet i Irak där jag arbetar tillsammans med provinsregeringen i norra Irak med regeringsfrågan.
Det tredje projektet som jag jobbar med är tillsammans med de religiösa ledarna på Cypern för en konstruktiv hållning ikonflikten på Cypern.

Du har gjort dej känd i internationella frågor. Första maj i år har temat ”Jobben först”. Hur kopplar du detta till internationella frågor?
Jobben och hur Sverige utvecklas som land hör nära ihop med de internationella frågorna. Vad vi gör i samverkan med världen i övrigt. Det handlar om vår export, förmågan att ge jobb till våra nya svenskar och mycket mer.
Vår viktigaste hållning som Socialdemokrater är att driva en politik som ger människor jobb och möjligheter till ett gott liv. Då behövs ökad öppenhet och ett ökat samspel.


Vad har den borgerliga regeringen misslyckats med när det gäller detta?
Här är den stora skillnaden hur vi tar ansvar här hemma. Deras stora misslyckande är att orättvisorna har ökat genom stora skattesänkningar för en del och fler människor som blir utsatta. Ett delat Sverige.

Kom med oss och fira första maj!

_______________________________ 

PROGRAM:
  Kl 10.30 Samling på stortorget. Höglandskåren spelar.
  Kl 11.00 Avmarsch på stadens gator.
  Kl 11.30. Programmet börjar i Stadsparken
   - Tal: Peter Weiderud, John Andersson från SSU
      och från Vänsterpartiet
   - Bill Strachal och Anders Axelsson underhåller
     med sång och musik.
   - Allsång
  Kl 12.30 Programmet avslutas

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-25 12:48
Taggar: