Välkommen att fira Förstamaj i Nässjö kommun!

Att vara en del av något större

Första maj firades aldrig i mitt hem. Det var först när jag kom till Nässjö som jag fick vara med om detta. Nu känner jag förväntan till denna högtidsdag. Att vara en del av något större. Du kanske tycker varför du ska jag fira första maj? Jag är arg på politiken, på SociAnci Magnussonal- demokraterna och tycker det finns för mycket orättvisa.  

Även jag kan bli arg på partiet, de kanske är arga på mej med. Vi kanske inte tycker lika i allt men vi tycker om den demokratiska socialismen.
 
Första maj är den dag då vi gemensamt firar det vi tror på rättvisa, frihet och jämlikhet. Ett samhälle och en värld där alla kan få det bättre. Vi firar demokratin, det fria ordet, rättigheterna på arbetsplatserna och rätten till ett arbete. Vi gör det tillsammans, inte bara för oss själva utan för varje medmänniska.

Kom med du också och var en del av något stort och vackert.

Anna-Carin ”Anci” Magnusson, ordförande 

 

Årets Första Maj-talare i Nässjö

Vem är du som är huvud- talare vid 1a Majfirandet i Nässjö?

Jag är chef på facklig-politiska enheten på IF Metall. CARIN WALLENTHIN

 Vad kommer du att tala om?

Jag kommer tala om jobb, tillväxt och solidaritet. Den borgerliga regeringen har retoriskt talat om jobb men arbetslösheten fortsätter öka - det håller inte. Sverige kan bättre. Vi behöver utbildnings- och arbets- marknadspolitik som håller måttet. Vi ser attacker på löntagarnas villkor och det är oacceptabelt. I Sverige ska vi ha bra villkor, ordning och reda på arbetsmarknaden, och vi vill se en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna.

Varför tycker du att 1a Maj är viktigt?

Första maj är arbetarerörelsens högtidsdag. Vi samlas och firar - vi är många och vi demonstrerar för bättre villkor och ett bättre och jämlikare samhälle.

Finns det något du vill sända med inför det fortsatta arbetet efter 1a Maj?

 Vi har ett tufft år framför oss. Två val ska vinnas under 2014.

 - först röstar vi för ett rött Europa och därefter för ett regeringsskifte i Sverige.

Carin Wallenthin

 

Program Första Maj 2013 i Nässjö

10.30 Samling och talare vid Stortorget  

11.00 Avmarsch  

11.30 Programmet börjar i Stadsparken

  - Carin Wallenthin talar

  - Fiskdamm för barnen

  - IF Metall och Kommunal bjuder på korv med bröd 


Årets förstamajfirande är ett sammarbete mellan Socialdemokraterna, LO, IF-Metall, Kommunal och SSU.


Marschväg

Demonstrationståget kommer i år att starta vänt mot rådhuset för att sedan marschera norrut på Rådhusgatan fram till Bangårdsgatan där vi vänder upp mot Mariagatan. 


Kontakta Socialdemokraterna i Nässjö kommun 

Expedition:

Esplanaden 2 A Box 292
571 23 Nässjö
Förstamajmärke 2013

Telefon:

0380-51 13 75             

Hemsida:

www.socialdemokraterna.se/nassjo

E-post:

info@s-planaden.se

Slutligen ett par rader från Första Majkommittén 

Vi som har fått äran att planera årets Första Majdemonstration hoppas att den ska falla alla väl i smaken. Vi är ett framtidsparti och det återspeglar sig på många plan i vår politik inte minst i årets demonstration där vi passar på att föra in ett par nya element. Talare redan vid uppsamlingen på Stortorget, utökade aktiviteter i parken och en smått förändrad marschväg är några delar. Små steg in i framtiden.

För oss är det vikitigt att ständigt kunna utvecklas men detta innefatar även att vi ibland kan utgå ifrån resultatet av många års kamp. Det som var bra igår kan vara bra idag men kanske ännu bättre imorgon om det tillåts att växa. Detta tänk har fått segla bredvid oss i vårt planeringsar- bete inför Första Maj.

Vi vill ifrån kommittén tacka för den inspiration vi fått som hjälp i planerandet och nu hoppas vi förstås att vi även kan
få en riktig solig och fin Första Maj. Vi tar natur- ligtvis gärna emot förslag och kritik för att kunna fortsätta att utveckla framtidens Första Majdemonstrationer. Mejla oss på adressen info@s-planaden.se

Förstamajkommitén

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-17 12:18