KYRKOVALET 2013

Den 15 september 2013 går Socialdemkraterna till val.

Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån.
Det centrala i kyrkans budskap om människovärdet sammanfaller med socialdemokratins grundsyn. Med våra värderingar om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet ser vi det därför naturligt att vara en aktivpartner för en demokratisk folkkyrka.
Vi socialdemokrater i Nässjö vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, där verksamheten bedrivs och utvecklas i samverkan mellan de förtroendevalda och personalen utifrån de behov som finns i det nybildade pastoratet och i de församlingar som ingår.
Några punkter som vi kommer att arbeta för i det kyrkopolitiska arbetet:

Samarbete

- Utveckla samarbetet inom pastoratet för att skapa en effektiv organisation.
- Varje enskild församlings särart och kompetens ska tillvaratas och ges möjlighet att utveckla sina hjärtefrågor
Internationellt arbete.
- Bidra till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål och avsätta 1 % av omsättningen i pastoratet till internationell verksamhet.

Diakoni

- Verka för att kyrkan påtalar och motverkar en samhällsutveckling som ger upphov till orättfärdigheter och utslagning.
- Diakonins arbete ska inriktas på uppsökande verksamhet i vardagen som stöttar och kompletterar samhällets skyddsnät.

Personal

- Som arbetsgivare vara lyhörda för personalens behov och skapa en arbetsmiljö som präglas av dialog, delaktighet och ett tillåtande klimat.
Vid nyrekrytering av präster ska de anställas som bejakar kvinnliga präster och samkönade äktenskap.
Vi ska stödja och inrätta praktikplatser och sommarjobb som har gällande kollektivavtal som självklar grund.

Byggnadsvård

– vi vill förvalta våra byggnader med hållbarhet i fokus, både ur miljöperspektiv och bevarandeperspektiv och på ett ansvarsfullt sätt se till att de fungerar nu och i framtiden.

Gudstjänstlivet

– vi vill att gudstjänsterna ska illustrera det kristna budskapet i praktiken och variera i sin utformning så att människor i olika åldrar och livssituationer känner sig hemma.
- Kyrkan ska vara en plats för samtalet om existentiella frågor. Samtalet ska vara ett sätt att föra utvecklingen av det kristna budskapet framåt samtidigt som det kan motverka rasism och främlingsfientlighet.
Nyfiken?
Det kommer mer information i ett nytt Nässjöblad med valsedlar före valet.
Gå och rösta på
våra kandidater

den 15 september

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14 21:30