Demokrati o välfärd hör ihop

Välfärdssamhället har vuxit fram sedan demokratins genombrott. Under slagorden frihet, jämlikhet och broderskap ville de tidiga socialdemokraterna skapa ett gott samhälle för alla. Demokratiska beslut, solidaritet och kollektiv finansiering var redskapen. Ideella föreningar och kooperativ växte i samma trädgård av demokrati och folklig förankring.

Den offentliga välfärden med solidarisk finansiering har skapat hög grad av frihet och trygghet för individerna, samtidigt som den bidragit till tillit och stabilitet i samhället.

Privata företag producerar varor och tjänster för att sälja dem, förhoppningsvis till nytta för köparen och vinst för företaget.

Mål och villkor är olika.

Offentlighetsprincipen öppnar och aktiebolagslagen stänger, om man så vill. Fri konkurrens har en logik som inte alltid passar en fråga om samhällsnödvändiga välfärdstjänster.

Efter de senaste årens experiment med privata företag som konkurrerande utförare inom välfärdssektorn behöver vi ha en ordentlig diskussion om villkoren för skattefinansierad välfärd.

Det är svårt att påvisa att högre kvalitet och effektivitet har uppnåtts. Det har varit lättare att hitta exempel på motsatsen. Ett par exempel: Vårdval Stockholm har lett till att Stockholmarna oftare går till husläkaren. De är inte sjukare, tvärtom, men läkarna får betalt per patient. Det blir lättare att få tid, men vad blir slutsatsen för helheten?

Bättre sjukvård för yngre med lindrigare krämpor och sämre för den multisjuke.

Betygen tenderar bli högre i friskolor än i kommunala skolor vid likvärdig prestation. Det är naturligt vid marknadens konkurrens, men också ett tecken på marknadens begränsningar inom välfärdssektorn.

Det kan rimligen inte vara principen om vinstuttag eller inte som är avgörande för den framtida socialdemokratiska välfärdsmodellen, utan vilka systemets konsekvenser är och hur de faller ut i relation till vår jämlikhetssträvan och i vad mån de privata

Bengt Holmgren
Bengt Holmgren

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-02 22:52