Så gör du för att rösta

                                  Kyrkoval  15 september 2013

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen får rösta.

Kyrkovalet omfattar tre val;

-       Kyrkofullmäktige  (Nässjö Pastorat)               vit valsedel

-       Stiftsfullmäktige    (Växjö stift)                        rosa valsedel

-       Kyrkomötet           (Hela landet)                     gul valsedel

Röstkort: Du skall ha fått röstkortet den 28 augusti om du är röstberättigad.

I vallokalen:Man får tre valkuvert och sedan man lagt en valsedel i varje kuvert, lämnas dessa till valförrättarna.

Personröster: Du har rätt att personrösta genom att kryssa för kandidater, som du vill gynna. Max tre kryss per valsedel.

Valdistrikt: Barkeryd-Forserum, N-Sandsjö, Bringetofta, Almesåkra, Malmbäck och Nässjö församlingar.

Vallokaler: Bodafors och Forserums församlingshem samt Mariagården I Nässjö.

Öppettider valdagen 12.30-20 , dessutom är vallokalen i Mariagården öppen 8-10.30.

Förtidsröstning: Mellan 2 och 11 september kan man förtidsrösta i vallokal.

Öppettider            2-6 och 9-11 september      kl. 10-13

                             4  och  10     september      kl. 17-20

Dessutom har beslutats om öppet 7 september i samband med någon Kyrklig aktivitet.

 

Röstmottagningsställen: På valdagen 15 sept. Bringetofta 10-13 N-Sandsjö 10-13, Malmbäck 12-15, Almesåkra 12-15, Barkeryd 12-15 och Fredriksdal 15-18.

Dessutom i Mariagården Nässjö 12-13 september mellan kl 13-15.

Röstning kan ske på expeditioner i hela landet mellan 2-11 sept.

Medtag röstkort och legitimation. Om röstkortet saknas kan dubblett utfärdas direkt, under förutsättning att legitimation finns.

Brevröstning: Ett annat sätt, att förtidsrösta, är brevröstning. Då behövs ett brevröstningspaket som kan erhållas på någon pastors eller förs-exp.

Nomineringsgrupper och kandidater hittar du på kyrkovalets webbplats.

Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast 11 sept.

Budröstning: Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning.

Det behövs ett brevröstningspaket för att budrösta. Röstkortet behövs alltid om rösten lämnas någon annan stans än i vallokalen.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-09 13:07