Valen 2014

Under "Supervalåret" 2014 hålls val både till Europaparlamentet och till vår Svenska Riksdag samt till Regionfullmäktige och inte minst, kommunfullmäktige.

Här samlar vi information som rör valen.

 

Information om val på nationell nivå kan ni läsa härunder:

Besök Socialdemokraternas nationella valsida här!