Fullmäktigekandidater 2014-2018

Kurt Johansson

Kurt Johansson

Nässjö

Jag är före detta skolledare. De frågor som jag tycker är mest viktiga är syssellsättnings- och utbildningpolitiken.

 Anna-Carin Magnusson

Anna-Carin "ANCI" Magnusson

Nässjö

Jag är är varmt engagerad i Tro och Solidaritet. Alla politiska frågor är viktiga, men jag  sätter frågorna  om välfärd, jobb och utbildning främst.
 Lindha Hjälm

Lindha Hjälm

Nässjö

Jag är ordförande i Nässjö Arbetarkommun och arbetar som skadereglerare på ett förskringsbolag. De frågor som ligger mig varmast om hjärtat är skola, jobb och omsorg.
 Leif Ternstedt

Leif Ternstedt

Nässjö

Jag är styrkeledare vid Räddningsverket i Nässjö och politiskt har jag varit mycket engagerad i skolfrågorna. "Alla ska med" är ett av mina ledord.
 Angelica Weber

Angelica Weber

Malmbäck

Jag är just nu barnledig och mina mest viktiga politiska frågor är skolan, bostadspolitiken samt kultur- och fritidsfrågor.
 Ibrahim Hajdarevic

Ibrahoim Hajdarevic

Nässjö

Jag arbetar som cityvärd och delar min tid mellan att hjälpa resenärer på Resecentrum och i Nässjö Centrum. Välfärd och integration tycker jag är viktiga frågor.
 Barbro Svensson

Barbro Svensson

Nässjö

Jag är verksamhetsassistent vid SFI och är mycket intresserad av integrations- och arbetsmarknadspolitik.
 Tommy Broholm

Tommy Broholm

Nässjö

Jag är f.d. brandmästare och har jobbat mycket med jobb-, skol- och ungdomsfrågor.
 Anita Sjöberg

Anita Sjöberg

Nässjö

Jag  har varit skolledare inom vuxenutbildningen. Områden som speciellt intresserar mig är komperensutveckling, arbetsmarknad och näringslivsfrågor.
 Håkan Gustavsson

Håkan Gustavsson

Nässjö

Jag har arbetat som arbetsförmedlingschef och vill verka för  att utveckla  skolan, att minska ungdomsarbetslösheten samt att få fler arbetstillfällen till Nässjö.
 Gunilla Andersson

Gunilla Andersson

Nässjö

Jag är hemarbetande och har ett stort engagemang i teaterföreningen. Jag tror på alla människors lika värde och frågan om de mänskliga rättigheterna ligger mig varmt om hjärtat.
 Per Svenberg

Per Svenberg

Bodafors

Jag arbetar som ytbehandlare och har arbetat fackligt.  Orättvisorna i samhället har engarerat mig.
 Doris Nilsson

Doris Nilsson

Bodafors

Jag arbetar som socialsekreterare och politiskt är jag intresserad av många frågor. Humanism, solidaritet och rättvisa är ledorden.
 Håkan Rudmark

Håkan Rudmark

Nässjö

Jag är industriarbetare och arbetar också fackligt.  Industri- och arbetsmarknadspolitik  intresserar mig mest.
 Helen Stolper

Helen Stolper

Nässjö

Jag är pensionerad lärare, god man, samt styrelseledamot i Nässjö Teaterförening. Jag tycker att integrationsfrågorna är mycket viktiga och vill  ha ett samhälle där alla ska känna sig trygga, behövda och sedda.
 Helen Stolper

Farshid Ardabiri-Farshi

Nässjö

Jag är ungdoms- och integrationspedagog och för mig är freds-, vapenexport- och nedrustningfrågorna viktiga. Jag vill leva i ett demokratikst och rättvist samhälle där alla medborgare betraktas som  viktiga.
 Kent Persson

Kent Persson

Nässjö

Jag är arbetsmarknadssamrodnare i Nässjö Kommun oh för mig är arbetsmarknad, skola, vård och infrastruktur viktiga frågor.
 Anna Pålman-Pettersson

Anna Påhlman-Pettersspn

Anneberg

Ersättare.

Jag är lärare och för mig är främst frågorna om klimatet, jämställdhet och utbildning viktiga.

Hans Olof HOA Austli 

Hans Olav "HOA" Austli

Anneberg

Ersättare .

Jag är pensionär men har jobbat som  hälsoplanerare. Jag har många olika intrsseområden politiskt, men om några ska nämnas är det "lokal mat", landsbygdsutveckling och föreningsstöd.

 Torbjörn Svensson

Torbjörn Svensson

Nässjö

Ersättare.

Jag är pensionerad lokförare och vill arbeta för att utveckla den offentliga miljön och arbetsmarknadsfrågorna.

 Mats Andersson

Mats Andersson

Nässjö

Ersättare.

Jag är sekreterare i Socialdemokraterna i Nässjö.  Jag är lokförare och arbetar även som driftledare och körlärare. Kommunikations- och samhällsutvecklingsfrågor engagerar mig mycket.

 Carola Sköld

Carola Sköld

Nässjö

Ersättare.

Jag arbetar som ungdomspedagog och mitt politiska fokus är på barn, deras välmående och utveckling. Alla ska ha rätt till en egen försörjning.

 Ronnie Dovskog

Ronny Dovskog

Solberga

Ersättare.

Jag är egenföretagare och  bosatt i Solberga.

 Ahmed Ibrahim Guled

Ahmed Ibrahim Guled

Nässjö

Ersättare.

Jag är undersköterska och för mig är integrationsfrågorna mycket viktiga.

 Patric Cronwall

Patric Cronwall

Nässjö

Ersättare.

Jag är drifttekniker och jag tror på alla människors lika värde. De politiska frågor som är viktiga för mig är skola, kultur och fritid.

 Igran Hussein

Igran Hussein

Nässjö

Ersättare.

Jag är fritidsledare och egenföretagare. Integration, arbetsmarknad och barnfattigdom intresserar mig.

 Bengt Israelssson

  Bengt Israelsson

  Stensjön

 Gabriella Mohlin

  Gabriella Mohlin

  Nässjö

 Johan Slättberg

  Johan Slättberg

  Nässjö

 Katrin Ekdahl

  Katrin Ekdahl

  Nässjö

 Lars Lang-Gren

  Lars Lang Gren

  Malmbäck

 Arne Lindell

  Arne Lindell

  Nässjö

 Jeanette Söderström

  Jeanette Söderström

  Nässjö

 Bengt Holmgren

  Bengt Holmgren

  Nässjö

 Ann-Britt Wollsén

  Ann-Britt Wollsén

  Nässjö

  Fredrik Karlsson

  Bodafors

 Alexzandra Andersson

  Alexzandra Andersson

  Nässjö

 Ulf Kraft

  Ulf Kraft

  Nässjö

 Peter Andren

  Peter Andrén

  Nässjö

 Tofte Frykman

  Tofte Frykman

  Nässjö

Rolf Sjöstrand

  Rolf Sjöstrand

  Nässjö

 Erik Wågman

  Erik Wågman

  Malmbäck

  Helena Skarpsvärd

  Anneberg

 Göran Dehlin

  Göran Dehlin

  Solberga

Galaiba Hajdarevic 

  Galiba Hajdarevic

  Nässjö

 Bengt-Gustav Tummalid

  Bengt- Gustaf Tummalid

  Nässjö

 Åke Ekdahl

  Åke Ekdahl

  Nässjö

 Eva Käll

  Eva Käll

  Nässjö

 Hans Ström

  Hans Ström

  Malmbäck

 Roger Sten

  Roger Steen

  Nässjö

 Sue Frykman

  Sue Frykman

  Nässjö

  Fredrik Strand

  Nässjö

  Anders Fennsjö

  Forserum

   
   
Sidan uppdaterades senast: 2014-10-04 01:17