Verksamhetsberättelse 2014

Socialdemokraterna i Nässjö kommun

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014

Nässjö Socialdemokratiska Arbetarekommun

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Nässjö får härmed avge följande berättelse för

verksamhetsåret 2014.

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande                         Lindha Hjälm                                 Nässjö

Vice Ordförande                 Anna-Carin Magnusson                Nässjö

Kassör                                Gunnar Waern                              Fredriksdal

Sekreterare                         Mats Andersson                           Nässjö

Vice Sekreterare                Tommy Broholm                            Nässjö

Ledamöter:                         Jeanette Söderström                    Nässjö

                                            Per Svenberg                               Bodafors 

                                            Gabriella Mohlin                             Nässjö 

                                            Ibrahim Hajdarevic                         Nässjö 

                                            Barbro Svensson                            Nässjö  

                                            Håkan Rudmark   Facklig ledare    Nässjö 

Ersättare:                            Erik Wågman        Studieledare     Malmbäck 

                                            Bengt Holmgren                             Nässjö 

                                            Katrin Ekdahl                                 Nässjö

                                            Håkan Gustafsson                           Nässjö 

                                            Anita Sjöberg                                  Nässjö 

                                            Farshid Ardabili Farshi                    Nässjö

 

Adjungerade:                      Lars-Göran Bruce                           Svenska Kyrkan

                                           Isak Öhrlund                                    SSU

 

Revisorer:                           Gunilla Wahlgren                            Nässjö

                                           Ronnie Dovskog                             Solberga

                                           Ulf Kraft                                           Nässjö

 

Revisorssuppleanter:         Tofte Frykman                                 Nässjö

                                           Lars Lang-Gren                              Malmbäck

                                           Bengt Israelsson                             Stensjön

 

Verkställande Utskott:        Lindha Hjälm                                   Nässjö

                                           Gunnar Waern                                Fredriksdal

                                           Mats Andersson                             Nässjö

 

VU-suppleanter:                  Anna-Carin Magnusson                Nässjö

                                           Tommy Broholm                             Nässjö

 

Informationsutskott:            Lindha Hjälm                                  Nässjö

                                           Anna-Carin Magnusson                  Nässjö

                                           Mats Andersson                              Nässjö

 

Valberedningen:                 Gerd Möller 

                                           Kurt Johansson 

                                           Mattias Johansson   (Facklig representant)

                                           Gabriella Mohlin                             Nässjö

 

Ekonomi

Medlemsavgiften för fria gruppen har varit 165. För medlem i antingen (S)-förening, klubb eller
Tro & solidaritet är avgiften 15 kr till Socialdemokraterna i Nässjö kommun.

(S)-Nässjö har erlagt fastställd medlemsavgift till Partiet med 100 kronor per medlem.

Partistödet har varit: 450 480 kronor. Partistödet innefattar ett grundbidrag och ett bidrag per mandat.

 

Antalet Medlemmar  

2007         2008             2009           2010           2011           2012           2013         2014

328           342               325             330             315             308             279           284

Fördelningen mellan orter och områden är följande: Anneberg 11 (11), Bodafors 35, (35), Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 18, (18), Forserum 14, (16), Malmbäck 16, (16), Nord Östra 79, (73), Solberga 6 (7), Syd Östra 51, (43), Åker 55, (59), direktanslutna 3.
(Förra året inom parentes).

 

Anställd personal

Under året har Gunnar Waern varit anställd som partiassistent vilket inneburet att vi kunnat hålla expeditionen öppen fyra timmar varje vardag.

Under valrörelsen kunde vi anställa Isak Öhrlund som valledare med pengar från partidistriktet. 

 

Representation

Socialdemokraterna i Nässjö har haft representation i Partidistriktets styrelse och utskott, samt ombud och ledamöter i ett flertal folkrörelser och organisationer. 

 

(S) - Styrelsemöten

Styrelsen för Socialdemokraterna i Nässjö Kommun har haft 14 protokollförda sammanträden. 

 

(S) – Förtroenderåd

Förtroenderådet har samlats 2 gånger. 

 

(S) - Verkställande Utskott

VU har haft 9 träffar. Minnesanteckningar från dessa har tagits upp och godkänts av styrelsen. 

 

(S) – Möten

28 januari             Skolan - en ideologisk fråga för Socialdemokraterna

Mötet hölls i Aktiveringen Parkgården

Johanna Haraldsson, ordförande i Barn och utbildningsnämnden i Vetlanda, medverkade. Johanna kandiderade till Riksdagen plats 4 på länslistan. I samtalet medverkade också våra S- ledamöter i Barn och Utbildningsnämnden.
Övriga programpunkter var:

- Beslut om föreslag till lista för Regionvalet.

- Beslut om nomineringar till Partidistriktet.

- Beslut av ombud till distriktskongressen.

Vårt avgående kommunalråd Bo Zander avtackades.

25 februari            Våra politiska visioner - KF listan
Mötet hölls i Centralskolans matsal, Nässjö
Anci Magnusson, Kurt Johansson, Lindha Hjälm, Leif Ternstedt och Angelika Weber berättade om människosyn, demokrati, behovet av vuxenutbildning, EU och frågor om kultur och fritid.
Program:
- Våra politiska visioner.
- Kommunfullmäktigelistan fastställdes.
- Valinformation från valledarna Tommy Broholm och Bo Zander.

25 mars                Årsmöte
Mötet hölls i Centralskolans matsal, Nässjö
Ilan de Basso, kommunalråd i Jönköping och ledamot i partistyrelsen medverkande och talade om Socialdemokratisk ideologi när den är som bäst.
Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Diskussion om vår kommunala valplan.

29 april                Det handlar om Nässjö kommun
Mötet hölls i Centralskolans matsal, Nässjö
Program:
- 100-årskalaset. Projektledare Kristina Källström Gernes berättade om hur vi planerade fira att Nässjö stad fyller 100 år.
- Antagande av Valprogram. Bo Zander o Kurt Johansson föredrog valplanen.
- Samtalskampanjen i valarbetet. Per Svenberg berättade om planerna.
- Valledarna informerade.
- Vi textade plakat till första maj.

20 maj                  EU-parlamentsvalet
Mötet hölls i EU-tältet på Stora torget i Nässjö.
Dan Mattson - Europaparlamentskandidat och LO:s ombudsman medverkade.
Programpunkter var:
- EU-parlamentsvalet
- Ordning och reda på arbetsmarknaden
- Rättvisa villkor och fler jobb
Sång och musik av Mathias Blomqvist.

11 juni                  Berättarafton
Mötet hölls på Emåns ekomuseum i Bodafors.
Greger Phalen, Ahmed Ibrahim Guled och Anna Franfén berättade om sin väg till Socialdemokraterna!
Vi grillade korv och umgicks.

26 augusti             Det gäller jobben
Mötet hölls i Avenasalen på Kulturhuset Pigallé i Nässjö
Program:
- Jobbfrågan
- Information inför valet
Presentation av vår jobbpolitik

Ett samtal hölls om vad Socialdemokraterna i Nässjö kommun vill göra för att skapa fler jobb och möjligheter.
Anci Magnusson, Håkan Gustafsson och Jan-Olof Krona medverkade i samtalet och mötet beslutade att tillsätta en projektgrupp med de tre ovan uppräknade samt Håkan Rudmark

30 september        Valanalys
Mötet hölls i Avenasalen på Kulturhuset Pigallé i Nässjö
Program:
- Valanalys tillsammans med valledarna

                            Vi analyserade valresultatet, politiken och det praktiska arbetet.
Information gavs om partiaktiviteter nationellt och regionalt.

                            - Framtiden i Nässjö kommun
Uppdrag gavs till ordförande och vice ordförande om hur förhandlingarna ska skötas med övriga partier
På mötet fanns det också möjlighet att nominera till uppdrag som väljs av kommunfullmäktige i Nässjö kommun.

28 oktober           Kommunens budget
Mötet hölls i Avenasalen på Kulturhuset Pigallé i Nässjö
Program:
- Budget 2015 i Nässjö kommun.

                            - Val av ledamöter till kommunala uppdrag
- Information från partiet

 

25 november        Kommunala val och Info om Nässjö Lärcenter
Mötet hölls i Samlingssalen i Anneberg.
Information om verksamheten inom Nässjö Lärcenter med verksamhetsansvarig Helen Tarenius.
Program:
- Nässjö Lärcenters verksamhet
- Val till uppdrag inom Nässjö kommun

Första maj

Firades med traditionellt demonstrationståg på stadens gator under parollen ”Ingen ung utan jobb”.
Höglandskåren ledde tåget med marschmusik.
Programmet i Stadsparken varvades av tal och musik.
Tal hölls av Håkan Juholt. Isak Öhrlund talade för SSU.
För musiken stod Bill Strachal.
Facken var representerade genom IF Metall, Kommunal och GS-facken.
Det var god uppslutning i Stadsparken.
Insamling gjordes till Internationellt solidaritetsarbete. 

 

Fika & (S)nack - Mötesplatsen för det politiska samtalet!

Under året har hållits ett antal traditionella cafékvällar på (S)planaden med följande ämnen:

17 mars                Vad skall vi ha EU till?
Göran Färm. EU parlamentariker och talesperson För europeiska S-gruppen i ekonomiska frågor medverkade

7 april                  Barnen
Farshid Ardabili Farshi berättade om barnens situation i Sverige, EU och i världen.

21 oktober           Följeslagarverksamheten i mellanöstern

                            Görel Råsmark från Oskarshamn berättade om hur det är att vara följeslagare i Mellanöstern

 

Seniorcafé – Mötesplatsen för daglediga

Fika & (S)nack har hållits för S- Kvinnor och daglediga sista torsdagen i månaden när man träffats för att diskutera aktuella ämnen, under ett par förmiddagstimmar.

Över en kopp kaffe diskuterades aktuella samhällsfrågor.

Under våren diskuterade gruppen nedanstående frågor:

30 januari             Kända Nässjöbor. Vi läste deras historia.

27 februari            Rapport från Partidistriktets Seniorutskott. VEM DÄR? Vi bekantade oss med några kvinnor som har haft betydelse för Nässjö Stad.

27 mars                Gammal eller ung på äldre dar.

24 april                EU-val.

22 maj                  Vinster i välfärden och övriga aktuella politiska frågor inför valet.

28 aug                  Vad är 1177? Vi gjorde ett studiebesök på arbetsplatsen 1177, sjukvårdsrådgivning på Nässjö Lasarett.

25 september        Valanalys.

30 okt                  Vad innebär Fairtrade?

27 nov                 Konst i Nässjö - visst har Nässjö mycket att glädjas åt!

 

Facklig-politisk frukost

29 augusti             Facklig-politiskt frukostmöte
Ett facklig-politiskt möte hölls på partiexpeditionen (Esplanaden 2A)
Då valet närmade sig bjöd vi in till ett frukostmöte för att diskutera frågor ur framförallt ett arbetsmarknadsperspektiv.

                            På agendan fanns följande punkter;

                            - LO – Socialdemokraternas 10 punktslista för ordning på arbetsmarknaden

                            - Ungdomsarbetslösheten

                            - Välfärdens finansiering

                            Tanken var att föra en lättsammare dialog kring ovanstående frågor/ämnen,
                            och eventuellt andra ämnen som ni ville lyfta.

 

 

Valaktiviteter

Socialdemokraterna har haft ett stort antal aktiviteter inför valet.

Vi har en idé

Under våren höll vi möten där vi följde upp projektet ”vi har en idé”. Forserum, Malmbäck, Bodafors, Malmbäck och Nässjö.

Valtält

Inför EU-valet satte vi, tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna upp ett valtält som vi bemannade under valrörelsen. Detta gav möjlighet till många intressanta samtal.

Öppna möten hölls i anslutning till detta.

Valupptakt

16 augusti             Valupptakt - Sverige kan bättre – Familjedag
Under temat Sverige kan bättre talade SEKO:s förbundsordförande Janne Ruden i Nässjö Stadspark.
Vi höll tillsammans med LO och några av fackförbunden aktiviter i Nässjö Stadspark mellan kl. 13:00 och 15:00.

Programmet innehöll bl.a.

- Inspirerande tal av SEKO: s förbundsordförande Janne Rudén

- Sång och musik med Mattias Blomqvist, Nässjö

- Vi bjöd på grillkorv samt dricka

- Tipstolvor för barn och vuxna

- Gratis bangolf 

Valstuga

Inför valet till Riksdag, Region och Kommun byggde vi som vanligt en valstuga på Stortorget. Denna hölls bemannad hela valrörelsen. SSU bemannade också upp den några helgkvällar.

Nationella företrädare

Anders Ygeman besökte Nässjö i augusti. Han var med och besökte järnvägsföretag, järnvägsutbildning och var med och knackade dörr.

Ibrahim Baylan besökte Nässjö och Träcentrum och Miroy.

Peter Weiderud besökte företrädare för moskén i Nässjö. 

Övriga besök

Helen Pettersson, Johanna Haraldsson, Askhan Panahirad och Thomas Strand deltog vid olika tillfällen i valrörelsen. 

Samtalskampanj

Socialdemokraterna har under året organiserat en samtalskampanj. Det har främst handlat om traditionell dörrknackning, men även andra samtal som t.ex. de vi gjort på torgmöten och vid telefonsamtal har räknats in. För att kunna organisera materialet på ett enkelt sätt har en ”app” kallad ”sappen” lanserats. Med hjälp av denna har vi kunnat rapportera in samtal och frågor som kommit upp med en mobiltelefon. Även medlemsregistrering har varit möjlig på ett enkelt sätt. Som ett komplement till denna har det också gått att registrera samtalen på mer traditionellt sätt via en hemsida.

Under året skulle vi genomföra 4400 samtal men vi kom upp i 4755. 

Dörrknackning

Inför valen har en omfattande dörrknackningskampanj hållits. Vi har varit i Forserum, Malmbäck, Anneberg, Bodafors, Runneryd, Handskeryd, Åker, Norrboda och Hultet. 

Aktiviteter ”på stan” och i kransorterna

Vi har flera gånger varit på Storgatan i Nässjö, på Resecentrum och i Runneryd.
Det har lett till många intressanta samtal med våra kommuninnevånare.

Dessutom har vi haft aktiviteter i vårakransorterna som Forserum, Bodafors, och Malmbäck.

Vi har också medverkat vid marknader, mm. 

Närradio - Lokalvalsradio                  

Inför valen höll vi flera program på Nässjös närradio.

Företrädare från Socialdemokraterna i Nässjö intervjuades av Anna-Carin Magnusson och Åke Ekdahl. 

Hemsidan

Under året har vi arbetat med att verkligen försöka få med allt som rör valrörelsen på hemsidan, ”socialdemokraterna.se/nassjo”. Meningen är att sidan ska kunna användas både av aktiva, som ett planeringsverktyg, och av övriga som informationskälla. Valplan, valmanifest, kalendarium, mm. är exempel på material som funnits tillgängligt på hemsidan. 

Sociala medier

Under året har vi för första gången på ett mer organiserat sätt använt några av våra sociala medier. Det är svårt att veta exakt hur många människor vi når, men vi vet att bland våra yngre väljare är detta ett mycket bra sätt, troligen det bästa, att nå ut med information. Det går också mycket fort att nå människor med uppdateringar om evenemang, mm. 

Rosutdelning

Förmiddagen före valen delade vi traditionsenligt ut rosor på flera platser i vår kommun med en uppmaning att inte glömma att rösta.

 

Övrigt utåtriktat

Vi har också varit på Storgatan och samtalat med kommuninvånare ett flertal långlördagar och marknader. Inför julen har vi genomfört den traditionella satsningen då vi mötte morgonpendlare på stationen med en hälsning om God helg och utdelning av rättvisemärkta bananer.

 

Insamling

Vi har under 2014 på våra medlemsmöten haft sammanlagt sju insamlingar till Kampfonden.

Parti medlemmarna har skänkt hela 6454 kronor.

 

Studier

Under våren har vi genomfört en utbildning för nya kandidater som ställde upp i kommunvalet 2014.

Samarbetet mellan studieansvariga i distriktet har utvecklats samt samarbetet med ABF i Nässjö.

 

S- Jobbgruppen

Medlemsmötet i augusti beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen.

Gruppen presenterade också ett förslag till hur arbetet är tänkt att fungera och fick mandat av mötet att arbeta efter detta upplägg.

 

VVV-gruppen

Förkortningen stod när gruppen bildades för ”Vinna Valet Verkstad”.

Gruppen bildades våren 2014 inför valet. Alla är välkomna till gruppen, men det är främst daglediga (pensionärer) som ägnar ett par timma en torsdag i månaden till att under informella former diskutera frågor inom Nässjö kommun. Det kan t.ex. vara hur vi når ut med vårt Socialdemokratiska budskap, underhållsfrågor, hur vår äldreomsorg fungerar, skolfrågor, mm. Frågor som sedan kan gå vidare till Styrelse, grupp, mm. inom partiet för vidare behandling.

 

Aktuellt i Politiken 

Aktuellt i politiken är Socialdemokraternas medlemstidning.
Den sänds direkt till medlemmarnas postadress i pappersformat. Den utkommer på måndagar varje vecka med 49 nummer per år. En helårsprenumeration kostar 410 kronor.

Aktuellt i Politiken finns även som taltidning till samma kostnad.
På webben är adressen www.aip.nu   

Arbetarekommunen står för prenumerationer till några strategiska institutioner såsom bibliotek, läkarmottagning etc.

 

Kyrkogruppens rapport för 2014

Det första året i det nybildade Nässjö pastorat har varit lite rörigt. Många förändringar har skett i organisationen inför samgåendet och det tar alltid tid innan man har hunnit etablera nya former för samarbetet både i tjänstemanna – och förtroendemannaorganisationen. Det har bland annat resulterat i att mer eller mindre erfarna mötesdeltagare har ibland gjort mötena mindre effektiva och ostrukturerade.

Arbetet i de olika nyvalda utskotten har fått jobba efter den nya lagda budgeten. Det har varit en inkörningsperiod för alla parter.

Helhetssynen inom pastoratet har inte helt slagit igenom och de nyvalda församlingsråden har ibland haft svårigheter i se sin nya roll.

S-gruppen har inför kyrkorådens möte träffats för att fånga in frågor som har kommit upp i de olika utskotten och övriga grupper och kommittéer. S-gruppen har arbetat med frågor efter kyrkogruppens valplattform för det nya pastoratet. Mycket tid och kraft har ägnats åt att få den nya organisationen att sätta sig. Budgeten för innevarande år har diskuterats och frågor kring arvodering och fastighetsunderhåll har dominerat dagordningen. Det finns ett stort behov av underhåll på alla fastigheter och vi riskerar att stora investeringar måste göras och det kan bland annat orsaka att vi måste höja kyrkoavgiften. En långsiktig plan måste tas fram. Arvoderingsfrågor har också funnits på agendan.

Den stora händelsen i stiftsarbetet under året var valet av ny biskop.

Jag vill här med tacka alla för det arbete som många har lagt ner inför och på alla möten.

Kyrkopolitisk ansvarig

Lars-Göran Bruce

 

Slutord

Vi lämnar ett dubbelt valår bakom oss där partiets medlemmar lagt ner extra mycket tid och engagemang på samtal och möten med människor! Allt för att vi ska föra fram vår politik och de frågor vi brinner för till våra invånare och väljare. 

Ett bättre Sverige. För Alla.
Jobben. Skolan. Välfärden.

Det är orden och meningen vi hela tiden återkom till 2014 och som vi kommande år ska jobba med att förverkliga!

Först var det EU-val den 25 maj och på hösten den 14 september var det dags att rösta till kommun, region och riksdag.
Värt är att återigen nämna att vi i vår samtalsapp registrerat 4755. Vi ska då också ha i tanken att alla samtal inte registrerats. Det är många medlemmar som jobbat aktivt med samtal på andra sätt än dörrknackning och valstugearbete.
När dörrknackningskampanjen presenterades var många tveksamma, men redan efter några knackade dörrar med trevliga samtal var tveksamheten borta. SSU hjälpte oss flera gånger och valspurtade ordentligt i Runnerydsområdet sista kvällarna!

När valresultatet var räknat, var Socialdemokraterna det största partiet i Nässjö, men vi har tyvärr tappat 3 mandat. Vi tror att en del av tappet beror på Framtidens Skola, och också en del på SD:s ökade resultat i kommunen. Men utan all dessa samtal och kampanjer vi haft, hade vi kanske tappat ännu mer så där visar det hur stor betydelse det arbete som medlemmarna lagt ner detta år har!

Strax efter valresultatet kom påbörjade vi samtal med Nässjös övriga partier förutom Sverigedemokraterna. Valresultatet visade två vägar att gå, ett svagare minoritetsstyre eller en bred majoritet.
Huvudämnen för kommande fyra år vi pratade om i dessa samtal var:
Jobben – skapa förutsättningar för fler jobb
Dialogen – skapa bättre och fler dialogvägar, både inom nämnder/bolag men även med våra kommuninvånare.
Integrationen – se till att alla i kommunen arbetar med integrationen, en bra integration ger en bättre start som nyanländ i Nässjö vilket ger utbildning och jobb.
Samverkan mellan nämnder/bolag. Vi bor, verkar och vill föra hela kommunen framåt gemensamt.
Efter ett par veckors samtal kom vi fram till att tillsammans med Centern, Vänstern och Moderaterna kan vi få en stark majoritet där vi har en bra grund att tillsammans kunna jobba med dessa fyra ämnen under kommande år. Folkpartiet ingår i valtekniskt samarbete med oss fyra, och är välkomna att under mandatperioden ingå i majoriteten.

Valberedningen påbörjade direkt sitt arbete med att sätta ihop förslag till ledamöter i kommunen.
Vi tog beslut om dessa personer på S-möte i oktober och i november. Därefter var det dags att välja i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna valde då att begära proportionella val. Alla övriga åtta partier hade kommit överens om att Sverigedemokraterna skulle ha de platser de hade rätt till, vilket gjorde att de proportionella valen inte gav dem fler eller färre platser i nämnderna än om de inte begärt dessa ganska omständliga och kostsamma proportionella valen.

Till sist, det har varit ett aktivt år där partiets medlemmar, ihop med SSU och sidoorganisationer lagt ner många aktiva timmar fyllda med samtal för att vi ska få ett Bättre Sverige. För Alla! 

Med dessa ord tackar styrelsen för det förtroende vi fått av medlemmarna och ställer våra platser till årsmötets förfogande.

Nässjö i mars 2015

 

Lindha Hjälm                                   Anna-Carin Magnusson           Gunnar Waern

Mats Andersson                              Tommy Broholm                       Jeanette Söderström 

Per Svenberg                                  Gabriella Mohlin                       Ibrahim Hajdarevic

Barbro Svensson                            Håkan Rudmark

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-06 14:14