Våra förtroendevalda

Barn- och utbildningsnämnd

Leif Ternstedt ordf.             ledamot

Lindha Hjälm                      ledamot

Patric Cronvall                    ledamot

 

Sue Frykman                     ersättare

Christer Svensson             ersättare

BU Utskott Grundskola/Förskola

Leif Ternstedt                     ordf. ledamot

Sue Frykman                     ersättare

Christer Svensson             ersättare

BU Utskott Gymnasiet

Patric Cronvall                   vice ordf. ledamot

 

Lindha Hjälm                     ersättare

Socialnämnd

Erik Wågman                     vice ordf. ledamot

Anna Påhlman Pettersson  ledamot

Kent Persson                      ersättare

Doris Nilsson                       ersättare

Ibrahim Hajdarevic              ersättare

Carola Sköld                       ersättare

Socialnämnd Individutskott

Erik Wågman                      ordf. ledamot

Doris Nilsson                      ledamot

Ibrahim Hajdarevic             ersättare

Socialnämnd Arbetsutskott

Kent Persson                      vice ordf. ledamot

Anna Påhlman-Pettersson  ersättare

Familjerättsnämnden

Erik Wågman                      ledamot

Teknisk Servicenämnd

Torbjörn Svensson              ordf. ledamot

Håkan Rudmark                  ledamot

Barbro Svensson                ersättare

Åke Ekdahl                         ersättare

Samhällsplaneringsnämnd

Håkan Gustafsson              vice ordf. ledamot

Anita Sjöberg                       ledamot

Mats Andersson                   ersättare

Bengt Israelsson                  ersättare

Ahmed Ib Guled                   ersättare

Kultur- och Fritidsnämnd

Angelica Weber                   ordf. ledamot

Gunilla Andersson               ledamot

Igran Hussein                      ersättare

Johan Slättberg                    ersättare

Katrin Ekdahl                        ersättare

Parlamentarisk nämnd

Bo Zander                           ordf. ledamot

Göran Dehlin                      ersättare

Bengt Holmgren                  ersättare

Valnämnd

Gunnar Waern                     ledamot

Eva Käll                               ledamot

Lars Lang-Green                 ersättare

Örnen i Nässjö AB

Anci Magnusson                  ordf. ledamot

Leif Ternstedt                       ledamot

Angelica Weber                   ersättare

Sylve Jergefeldt                   ersättare

Höglandets kommunalförbund

Anci Magnusson                  ledamot

Stiftelsen Träcentrum Nässjö

Anci Magnusson                  ledamot

Styrelsen för Nässjö Lärcenter

Leif Ternstedt                      vice ordf. ledamot

Sylve Jergefeldt                   ersättare

Lindha Hjälm                        ersättare

Höglandets räddningstjänstförbund

Kurt Johansson                    ledamot

Anita Sjöberg                       ersättare

Nässjö Affärsverk AB

Tommy Broholm                  ordf. ledamot

Gunilla Wahlgren                 ledamot

Johnny Nilsson                    ersättare

Galiba Hajdarevic                ersättare

Nässjö Affärsverk Elnät AB

Gunilla Wahlgren                 ledamot

Johnny Nilsson                    ledamot

Galiba Hajdarevic                ersättare

Fastighets AB Linden

Bengt-Gustaf Tummalid       ledamot

Helen Stolper                       ledamot

Tofte Frykman                      ersättare

Ann-Britt Wollsén                 ersättare

Bostadsstiftelsen Annebergshus

Ronnie Dovskog                  ledamot

 

Nämndemän (1 år)

Ronnie Dovskog                  ledamot

Farshid Ardabili-Farshi        ledamot

Överförmyndarnämnd

Per Svenberg ordförande   ledamot

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Gunnar Waern                     ledamot

Citynätet i Nässjö AB

Bengt-Gustaf Tummalid       ersättare

Pigalle AB

Lars-Åke Söderström           ledamot

Nässjö kommuns Industribyggnads AB

Håkan Rudmark                   ledamot

Barbro Svensson                 ledamot

Mats Andersson                   ersättare

Nässjö Närlingsliv AB

Anci Magnusson                  ledamot

Tommy Broholm                  ersättare

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-06 09:49