Vår politik

Socialdemokratisk politik är att bygga ett samhälle på solidaritetens, frihetens och rättvisans grund. När dessa värderingar präglar vårt samhälle är de en förutsättning, inte ett hinder, för alla människors individuella frihet och självbestämmande.  Vi vill ha en kommun som på ett bättre sätt än nu uppfyller människors förväntningar, det gäller att ha en god omvårdnad om de äldre, de sjuka, de funktionshindrade. Det gäller att ha en bra barnomsorg för alla, att se till så vår ungdom får bästa möjliga utbildning. 

Det gäller att förverkliga kretsloppsanpassningen, det gäller att skydda miljön från föroreningar, att se till så att vi har rent vatten och ren luft, att våra livsmedel inte är skadat av kemiska produkter, värna den biologiska mångfalden Vi vill arbeta för en kommun där alla som kan arbeta också skall få ett arbete. Vår fritid skall om vi så önskar kunna fyllas med positiva och utvecklande aktiviteter och kulturella upplevelser. 

En Socialdemokratisk politik bygger på allas medverkan i en demokratisk kommun, där alla innevånare har samma mänskliga värde, samma skyldigheter och samma rättigheter. 

NYHETER I NÄSSJÖ

 • Fika & (S)nack - Barnens situation

  Nyhet - 2014-04-07

  Hur är situationen i Sverige, resten av Europa och i övriga världen? Ett intresserat gäng träffades i vår partilokal...

 • Årsmötet 2014

  Nyhet - 2014-03-26

  Socialdemokraterna i Nässjö kommun höll sitt årsmöte på tisdagskvällen den 25 mars. Ilan de Basso, ordförande för...

 • Rött eller blått EU?

  Nyhet - 2014-03-26

  Europa idag  • 26 miljoner arbetslösa, varav 6 miljoner unga!  • Låg tillväxt även i stabila länder  • Passiv...

Visa alla nyheter

VÅR KALENDER

Visa hela kalendern