Vår politik

Socialdemokratisk politik är att bygga ett samhälle på solidaritetens, frihetens och rättvisans grund. När dessa värderingar präglar vårt samhälle är de en förutsättning, inte ett hinder, för alla människors individuella frihet och självbestämmande.  Vi vill ha en kommun som på ett bättre sätt än nu uppfyller människors förväntningar, det gäller att ha en god omvårdnad om de äldre, de sjuka, de funktionshindrade. Det gäller att ha en bra barnomsorg för alla, att se till så vår ungdom får bästa möjliga utbildning. 

Det gäller att förverkliga kretsloppsanpassningen, det gäller att skydda miljön från föroreningar, att se till så att vi har rent vatten och ren luft, att våra livsmedel inte är skadat av kemiska produkter, värna den biologiska mångfalden Vi vill arbeta för en kommun där alla som kan arbeta också skall få ett arbete. Vår fritid skall om vi så önskar kunna fyllas med positiva och utvecklande aktiviteter och kulturella upplevelser. 

En Socialdemokratisk politik bygger på allas medverkan i en demokratisk kommun, där alla innevånare har samma mänskliga värde, samma skyldigheter och samma rättigheter. 

NYHETER I NÄSSJÖ

 • Kongressbloggen

  Nyhet - 2017-04-11

  Följ kongressen på kongressbloggen.

 • Per Svenberg vald till ordförande

  Nyhet - 2017-04-01

  På vårt årsmöte den 28 mars valdes Per Svenberg till ny ordförande för Socialdemokraterna i Nässjö kommun. På bilden...

 • Följ med till Arbetets Museum

  Nyhet - 2017-03-31

  Välkomna att resa med till Norrköping för att besöka Arbetets Museum Vi reser från Nässjö, Esplanaden kl: 8.00 den 4...

Visa alla nyheter