Mostafa Touils tal

Kära demonstranter!

Till Sverige kom jag för 12 år sedan, för kärlekens skull. Kärleken till en kvinna, som utvecklades till kärleken till ett helt land.

Det är med glädje som jag står här idag och jag vill berätta att Sverige är ett fantastiskt land! Det är ett land som gör mig stolt, ett land som får mig att sträcka lite extra på ryggen när jag är utomlands, för vår rättvisa och mänskliga rättigheter.

Men efter två mandatperioder med en borgerlig regering vid makten, känner jag att gapet mellan fattiga och rika blir allt större. Klasskillnaderna blir tydligare pga. bland annat arbetsmarknadspolitiken och dess åtgärder, som fas3 med ungefär 35 000 människor.

Det är många som känner att Sverige är på väg bakåt, istället för framåt. Hur förklarar man annars skolans sjunkande resultat i alla ämnen som internationella PISA har visat. Jag tycker att det är en katastrof.

Alla vi som bor i Sverige, oavsett var vi bor, drabbas när välfärden inte håller måttet, och när rättvis sjukvård och omsorg inte kan garanteras till alla.

Vi alla drabbas, oavsett hur bra jobb och lön vi har, och hur starka och friska vi är, när vi ser syskon, gamla vänner och kollegor blir utslängda ur ett försämrat sjukförsäkringssystem. Och vem blir inte upprörd när man hör att barnfattigdomen ökar i Sverige? Så kan det inte fortsätta.

I år är det val, och vi i Socialdemokraterna är den politiska kraft, som bäst förstår, och som steg för steg kan lösa, de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag.

Vi i Sverige förtjänar ett samhälle där vi håller ihop, där vi ser varandras gemensamma och individuella behov och drömmar. Ett samhälle för alla.

Ett samhälle där människorna ska vara fria. Men friheten kräver jämlikhet och rättvisa, för det är ingen äkta frihet om min frihet består av att jag förtrycker någon annan.

Vi i Ljusdal förtjänar ett solidariskt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Solidariteten är inte att vi ska tycka synd om varandra eller att bara vissa ska hjälpa andra, utan solidaritet för mig är att alla människor ska ta en del av ansvaret och bidra med någonting.
Det är det som Socialdemokraterna står för och det är därför jag är socialdemokrat.

Jag tror på Ljusdal, och jag tror att i Ljusdal är det möjligt.

Jag vet att utmaningarna var svåra med en borgerlig regering, men Ljusdals kommun har visat att vi trots allt kan överleva och vi kan vända det dåliga till något positivt. Ljusdal har en bra grund till en bättre samhällsutveckling. I Ljusdal kan man leva ett tryggt och säkert liv, oavsett om man är ensam eller har familj, ung eller gammal, man eller kvinna.

Jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor är en viktig fråga för mig och för partiet.
I allt som vi gör och diskuterar finns detta i våra tankar.

Våra barn och ungdomar är vår framtid, och vårt samhälles överlevnad. Därför  måste vi ta vara på dom och se till att dom kan växa och utvecklas och se en framtid här i kommunen. Dom ska inte tvingas flytta för att hitta arbete.

Vi ska jobba för att skapa möjligheter, höra deras röster och ge dom en framtidstro i Ljusdal. Vi har vissa områden som måste förbättras, vi har några utmaningar, men vi har många bra saker som vi måste vara stolta över.

Vi har en vacker natur, ett rikt förenings och kulturliv, bra äldrevård och bra skolor. Vi har tryggheten och säkerheten och vi har ett öppet samhälle som välkomnar folk med utländsk bakgrund. Så länge människor har funnits har dom av olika anledningar flyttat på sig, pga krig, naturkatastrofer, svält, ekonomi etc. Och idag är världen mindre än den någonsin har varit tack vare modern teknologi, transportmedel och snabb kommunikation. Sverige och Ljusdal är en del av världen.

Vi jobbar med att alla ska integrera sig i vårt mångkulturella samhälle, och vill engagera människor i samhällsfrågorna. Långt ifrån rasism, främlingsfientlighet och fördomar.

Jag är med socialdemokraterna för att jag tror på en framtid där alla människors kunskaper och erfarenheter tas till vara. Ett samhälle där alla behövs. För att förverkliga vår dröm om alla människors lika värde.

Jag heter Mostafa Touil, och jag tackar för ordet.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-04 10:54