Stina Michelsons tal

Kamrater, sympatisörer – mötesdeltagare.

De offentliga finanserna har försvagats! Regeringens skattesänkningar har sammantaget försvagat de offentliga finanserna med ungefär 130 miljarder kronor.  Ungdomsarbetslösheten är en av Sveriges största utmaningar och långtidsarbetslöshet i ungdomen sätter spår långt senare i livet. Skillnaden är stor mellan om en ung människa jobbar eller inte vad gäller livslön, möjligheten till en trygg ekonomisk ålderdom, och möjligheten att skaffa bostad och bilda familj.  Ungdomsarbetslösheten, en ödesfråga för vår framtid – den formar det Sverige vi lever i och det Sverige vi kommer att leva i.Att inte prioritera kampen mot ungdomsarbetslösheten är ansvarslöst.

Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har dömts ut av regeringens egna experter. Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten eftersom man har valt fel insatser.

Jag har fått äran att tala här på arbetarrörelsens dag inför alla er - det är en väldigt speciell känsla att stå här. Hedrande. 

Vi har något gemensamt, vår ideologi växte fram ur arbetarrörelsens kamp för bättre villkor. Vi får aldrig någonsin glömma vad vi kommer ifrån, MEN det är inte det jag ska tala om i dag. Jag ska tala om framtiden. För mig handlar politik om vilja och framtid. Politik handlar om det samhälle vi tillsammans vill skapa för morgondagen.

När jag flyttade till Ljusdal, ända ifrån Fala, för 22 år sedan hade jag ingen aning om att jag skulle bli socialdemokratiskmedlem, och än mindre aktiv, i ett politiskt parti. Att jag skulle stå här idag, inför alla er och tala ur mitt rödbultande hjärta. Men mycket har förändras - tack och lov – och idag står jag här som stolt socialdemokrat och stolt kommunalare.

Full sysselsättning är den ekonomiska politikens viktigaste mål!

Ökad jämställdhet är viktigt för ökad sysselsättning. Idag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Både när man mäter hur stor andel av kvinnor och män som arbetar - men framför allt om man tar hänsyn till att kvinnor generellt sett har kortare arbetstid än män. Det är banne mig inte förnuftigt!

Kvinnors sysselsättning ska öka. Det är viktigt både för Sveriges ekonomi och för kvinnors ekonomi och ställning på arbetsmarknaden. Vårt mål är att kvinnors förvärvsfrekvens ska vara lika hög som männens.

Ett ambitiöst mål ska följas av en kraftfull politik med fokus på jobben. För det krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, investeringar i människors kunskaper och kompetens och en fungerande välfärd. Sverige varken kan, eller ska konkurrera med låga löner och sämre arbetsvillkor. Sverige måste satsa offensivt för att bibehålla sina konkurrensfördelar.  Regeringen skattesänkningar har inte gett jobb. Arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde. Regeringen har försämrat arbetslöshetsförsäkringen och sänkt skatten rejält.

De anställda i välfärden jobbar hårt och professionellt. Trots detta rapporteras återkommande om brister inom vården. En viktig orsak är att det saknas personal. Anställda i sjukvården rapporterar om att deras arbete har kidnappats av administration, detaljreglering och ekonomiska ersättningsmodeller. Staten måste se över sina krav och regler för att frigöra tid för vård.  Svensk sjukvård håller fortfarande hög kvalitet i en internationell jämförelse. Vi ser dock tecken på att utvecklingen går åt fel håll.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft. Antalet eftergymnasiala studieplatser per ung människa är idag det lägsta på 8 år.  Detta trots att det är fler unga än någonsin som vill studera på högskolan, trots att efterfrågan från arbetsgivarna på akademiskt utbildad arbetskraft stiger och väntas fortsätta stiga, och trots att många av Sveriges konkurrentländer inom OECD satsar betydligt mer på eftergymnasial utbildning.

Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. En växande andel av jobben kommer att kräva en högre utbildning. Sverige behöver tillhöra de länder i världen som har högst andel med högre utbildning. Socialdemokraterna sade nej till regeringens neddragningar av antalet högskoleplatser.

Det gjorde vi helt rätt i.

Vi vill istället investera i fler utbildningsplatser så att fler unga har möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar och hitta ett jobb.

Så vad vill vi Socialdemokrater ha för framtid? Vilket samhälle vill vi vara med att bygga och påverka för inför morgondagen?

Den generella välfärden är en grundläggande del av den svenska modellen. Idén är att allas framgång är Sveriges framgång. Välfärdspolitik handlar om att öka människans makt över sitt eget liv. Vi ska se till att vi har väl fungerande försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom. Vi anser att pension ska beskattas som lön. Vårt mål är att skatteklyftan ska slutas, och föreslår att skatten för pensionärer ska sänkas redan nästa år.

Tillsammans står vi på en grund, nämligen alla människors lika värde.

Det är för oss Socialdemokrater lika självklart att kämpa för en likvärdig skola som att du som sjukskriven eller arbetslös ska kunna leva drägligt på din trygghetsförsäkring. Här har vi en stor gemensam utmaning att förändra när vi vinner valet i höst.

Vi vill bygga en framtid där våra unga kan få samma förutsättningar och kan skapa sig en trygg plattform med fortsatta studier eller arbete så de får bilda ett hem redan som unga vuxna, i dag anses man vara vuxen vid 28-års ålder om man mäter självständighet, det är helt oacceptabelt.

Det är också viktigt att våra ungdomar har en aktiv fritid därför ska vi aktivt verka för alla former av ungdomsaktiviteter, om det så är fotboll och en konstgräsplan, en skatepark eller isbanor runt om i kommunen.

I år står Sverige inför ett vägval.

Den borgerliga regeringen har i två val lovat att ta sig an samhällsproblemen, men kommer efter åtta år att lämna efter sig ett tydligt eftermäle:

  • Arbetslösheten steg.
  • Skolresultaten sjönk.
  • Överskott vändes till underskott.

Socialdemokraterna står för en annan väg. Sverige är fortfarande ett land att vara stolt över. Men ska vi skapa en trygg framtid för dig och din familj behöver vi investera i det som gör Sverige starkt – inte försvaga det. 

Det är dags för Sverige att välja väg.

Vår väg är tydlig:

  • Arbetslösheten ska bekämpas
  • Skolresultaten vändas
  • Välfärden stärkas

Här är vi nu mitt i vägvalet! Mitt i supervalåret 2014.

Vad kan jag göra? Vad kan du?

Den 25:e Maj är det val till EU-parlamentet. Då röstar vi. Den 14:e September – ja, då går vi till valurnorna för att rösta till riksdag, region och kommun.

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet att jag har fått tala till er och jag hoppas att vi tillsammans röstar för ett rött Europa, en röd regering, röda regioner och röda kommuner.

Det tjänar Sverige och Ljusdal på. Tack för ordet!

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-04 11:12