Laget större än jaget

Att det som redan hänt riskerar att påverka både nuet och framtiden är vida känt. Och som nyblivna aktiva medlemmar i Socialdemokraterna i Ljusdals kommun har vi också lagt märke till att omgivningens bild av vårt parti delvis skiljer sig från den som vi själva ser. Iakttagelserna bottnar sannolikt i att vi inte riktigt lyckats visa vilka vi är i dag. Och som nykomlingar väljer vi självfallet bort historiska färger när vi målar det porträtt som vi tycker att väljarna kan finna sin framtida tillit i.

Vi kommer att genomföra valrörelsen med utgångspunkt i det manifest som vi gemensamt arbetat fram under våren och försommaren. Vi för inga personvalskampanjer som riskerar att skymma de idéer vi har om hur vi ska hantera kommunens framtida utmaningar. Vi går således till val på vår politik med tillägget att det finns personer inom partiet som både kan och vill axla de förtroendeuppdrag som följer i spåren av det resultat som väljarna presenterar i september.

Med anknytning till personkryssens fördelning anser vi att folklig förankring bör ses som en betydande faktor när ombuden tillsätter förtroendeuppdragen i samband med partiets representantskapsmöte den 10 november. Till väljarnas kännedom bör även läggas att det enda personkryssen kan förändra ur ett juridiskt perspektiv är den inbördes ordning som partierna själva upprättat på sina kommunfullmäktigelistor. För att en kandidat ska ta sig förbi en annan krävs dels minst 50 personkryss och dels kryss vid sitt namn på minst fem procent av det egna partiets totala antal röstsedlar.

Under arbetet med vår politiska plattform har människor tagit inspirerande kliv och kommer att fortsätta att utvecklas framöver. Och förhoppningen är att nya såväl som nygamla medlemmar också vill engagera sig i denna unika folkrörelse där laget är avsevärt större och viktigare än jaget när vi ska utse det team som ska representera oss efter valet!

Kommunfullmäktigekandidaterna Lena Lindh Berggren (S), Ove Schönning (S), Ronnie Karlsson (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-20 08:44