Ljusdal ska vara en grogrund för psykisk och fysisk hälsa

Psykisk god hälsa kan ses som en resurs för att delta i det sociala livet, såväl i skola som i arbetsliv. Vi vet att insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering. På samhällsnivå kan vi göra mer för att stärka faktorer som ökar utsikten för att barn, unga och unga vuxna kan må bra. Förutom skola finns det andra arenor där vi kan arbeta mer hälsofrämjande. Vi är övertygad om att trygga och goda uppväxtvillkor är en grogrund för en god hälsa.

Musik är en viktig del i unga människors dagliga liv och även om ungdomar har ett gemensamt intresse för musik, kan tyckena vara olika. Musik tillfredsställer olika psykiska och fysiska behov beroende på sinnesstämning. Olika känslor kan också förmedlas, väckas och musiken kan vara ett redskap för att förstärka, identifiera och uttrycka känslor. Musik kan förebygga ohälsa samt främja fysisk och psykisk hälsa samt välbefinnande.  

Regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på fysisk och psykisk hälsa, bland annat genom att minska riskerna för vår tids vanligaste folksjukdomar. Vi vet att det är av betydelse hur vi utformar våra bostadsområden och skol- och förskolegårdar. Att genom samhällsplanering utforma attraktiva och stödjande miljöer, som kan konkurrera med det allt mer ökade utbudet av ”passiviserande” underhållning, ser vi som en framgångsstrategi. Det ska inte bara vara nyttigt att främja sin hälsa, utan det ska fram för allt vara roligt, tryggt och trivsamt.

Spontanidrotten bör uppmuntras och det har skett genom samarbete med kommunen, Hälsinglands idrottsförbund och Svenska fotbollsförbundet, där Ljusdal var den första Hälsingekommunen som satsade på en ”Kulan-anläggning”. Idag finns dessa i Färila, Ljusdal och Järvsö. Vi vill närmast se en i Los och i Ramsjö.

Vi Socialdemokrater vill aktivt medverka till att Ljusdal ska vara en grogrund för god hälsa för våra barn och unga. Tillsammans med Vänsterpartiet ser vi positivt på etablering av konstgräsplan, betongpark och bandyplan på Östernäs. Vi gläds utvecklingen inom den kommunala Musikskolan, Estrad Ljusdal och Per Jonsson Dance Center. Att ständigt söka metoder som ökar ungas inflytande i samhället ser vi också som en hälsofrämjande åtgärd och en gemensam utmaning som är värd att anta. Attraktiva fritidsgårdar är en kapitalplacering för så väl den enskilde som för samhället i övrigt och vi ser ett ökat behov av varierande aktiviteter bland våra unga. Det fysiska sociala mötet är oerhört viktigt och unga behöver få hjälp med att skapa dem på olika sätt. Med en god hälsa har våra allra yngsta medborgare bättre förutsättningar till att ha framgång i skolan och vidare i livet.

 

Emma Lindberg, Anne Hamrén, Ove Schönning, Jenny Breslin, Stina Michelson

Ljusdal, Juni 2012

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-20 14:02