Ljusdals kommuns skog!

Idag den 19 mars 2015 har Ljusdalsposten publicerat en artikel om att vi socialdemokrater i Ljusdal vill att den skogliga verksamheten ska skötas av kommunen själva. Skrivelsen antogs av kommunstyrelsens allmänna utskott den 10 mars.

Skrivelsen i sin helhet:

Till kommunstyrelsens ordförande, Lars Molin.

Ljusdals kommun har idag ett avtal med Mellanskog AB för förvaltning av kommunens 4500 hektar skog. Avtalstiden är 1 februari 2011 till den 31 januari 2016. Ljusdals kommuns skogar har efter detta avtals utgång ingen förvaltare. Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2013 att en ordentlig utredning ska göras angående förvaltningen av kommunens skogar. 

Enligt utsago är tidsåtgången för en skogsmästare cirka 20 % av en heltid, alltså en dag i veckan, för att sköta Ljusdals kommuns skogliga tillgångar. Det behövs endera mer skog att sköta om, vilket Mellanskog har, eller om kommunen ska sköta detta själv, fler arbetsuppgifter åt denna skogmästare för att fylla ut tiden till heltid.

I dagsläget har Ljusdals kommun en välrenommerad naturbruksskola för skog på Slottegymnasiet. Skolan åtar sig uppdrag från skogsägare för att på så sätt få elever att öva upp och praktisera sina kunskaper på ett bra sätt.

Inom arbetsmarknadsenheten finns skoglig verksamhet som arbetsmarknadsåtgärd där utbildning ges och arbetsmässiga förhållanden prövas. Bland annat Mellanskog och Ljusdalshem AB har köpt tjänster av arbetsmarknadsenheten.

Vi vill att det utreds om en skogstjänsteman kan sköta kommunens skogar, arbeta med arbetsmarknadsenheten och tillsammans med naturbruksskolan.

Avtalet med Mellanskog går alltså ut i slutet av detta år och Ljusdals kommun står i valet att återigen upphandla den skogliga skötseln alternativt sköta denna drift själv med anställda inom Ljusdals kommun. Vi anser att detta bör utredas under året.

Vi vill att kommunstyrelsens allmänna utskott uppdrar till kommunchefen att:

·         Utreda möjligheterna till egen drift av den skogliga verksamheten.

·         Utreda samordningsmöjligheterna inom utbildnings-, omsorgs- och samhällsutvecklingsförvaltningen för att göra detta möjligt.

·         Utreda för- och nackdelar med alternativet en ny upphandling.

·         Presentera dessa alternativ för kommunstyrelsen i september 2015.

 


Sidan uppdaterades senast: 2015-03-19 13:06