Människors frihet att forma sina egna liv

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Socialdemokraternas mål är en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. En skola som ger varje elev ett självförtroende. Elever som har svårigheter i skolan ska tidigt och kraftfullt ges stöd. Elever som har lätt för att lära ska ges mer stimulans. Det krävs för att höja resultaten i skolan. Vi vill se en skola där eleverna blir rätt rustade för dagens och morgondagens arbetsmarknad.

En sådan skola är nödvändig om Sverige fortsatt ska vara ett sammanhållet välfärdssamhälle, där kunskap och kompetens är våra främsta kännetecken i den globala konkurrensen om jobb och tillväxt. I Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika stor roll för läsförmåga som i USA, med sina stora sociala skillnader. Det är inte ett land som vi i detta sammanhang ska vara stolta att kunna jämföra oss med. Det är djupt allvarligt och ett stort misslyckande för skolpolitiken. Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. Skollagen måste ändras så att alla kommuner ges i uppdrag att fördela resurser till skolan efter elevernas behov. Att gå i förskoleklass ger barn möjligheter att nå sin fulla talang i skolan. En allmän förskola av hög pedagogisk kvalitet är en hörnsten i en politik för framtiden. Alla elever, inte bara några, ska få läxhjälp. Det ska inte avgöras av om föräldrar har förmågan att hjälpa eller inte. Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp.

Grunden för att alla elever ska nå målen är att höja kvaliteten i skolan. Ett långsiktigt arbete som kräver politiska och ekonomiska prioriteringar. Att möta en skicklig lärare är viktigt för en elevs resultat. Det viktigaste för att höja resultaten i skolan är därför att investera i lärarna. Lärare behöver bli varse sina egna styrkor och svagheter och ständigt utveckla sina kunskaper och undervisningsmetoder. Arbetssättet måste vara öppet och att varje skola är en lärande organisation. Ett bra ledarskap är övervägande för att utveckla och förbättra skolans resultat. Vi vill stödja rektorer så att de kan utvecklas i sin roll som pedagogiska ledare. Skolan behöver få stöd utifrån forskning och för att forskningsresultat ska omsättas i praktiken krävs ett verksamhetsnära perspektiv och ett nära samarbete med professionen. Att fortsätta investera i digitala lärverktyg har varit en utmärkt satsning i Ljusdal och det är något som vårt parti ser som en fortsatt uppgift. Utbildning är som sagt nyckeln. Vi vill förverkliga våra ambitioner om skola och människors frihet att forma sina egna liv.

 

Annelie Wallberg (s) och Ove Schönning (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-24 10:09