Miljöpartiet är emot utveckling

Publicerad i Ljusdals Posten 17 augusti 2013

Ingalill Fahlström, David Wahlund och Laszlo Gönczi, alla MP, skriver i en insändare (9/8) att det tagits fram ett antal intressanta skisser på en verklig centrumutveckling som inte bygger på ett shoppingcenter på Östernäs, och menar att de är dessa, vi skall jobba efter.

Kommunfullmäktige antog 2009 detaljplaner, där en av detaljplanerna innehåller ett handelsområde på Östernäs. För oss socialdemokrater förpliktar ett kommunfullmäktigebeslut, vilket innebär att vi skall arbeta för att möjliggöra de detaljplaner som kommunfullmäktige beslutat om. En uppfattning som alldeles uppenbart inte delas av Miljöpartiet, som direkt motverkar en utveckling enligt gällande detaljplan för ett handelsområde på Östernäs.

Märkligt att Miljöpartiet så ofta är emot utveckling, vilket det finns många exempel på under åren. Många av oss kan nog dra oss till minnes det kraftiga motstånd som har funnits från MP:s representanter mot en utveckling av till exempel Järvsöbacken.

Backen som idag är så omtyckt och så välbesökt, och där mängder av arbetstillfällen skapats. Nu är det ett handelsområde som Miljöpartiet vill sätta stopp för. Många arbetstillfällen riskerar att gå förlorade.

I insändaren från Miljöpartiets representanter kan man även läsa om "deras" förslag på grönområde vid Östernäs. Kommunfullmäktige fattade 2009 beslut om en detaljplan för ett parkområde på Östernäs, vilket för de flesta innebar att det några år senare var relativt enkelt att bifalla Miljöpartiets förslag, om att det skulle finnas ett grönt område i parken. De allra flesta parker brukar ha inslag av gräs, blommor, buskar och träd.

Vår förhoppning är att parken och strandområdet skall vara färdigt sommaren 2014, helt enligt gällande tidsplan, i enighet med fattade beslut och helt i linje med den av kommunfullmäktige beslutade detaljplanen.

I insändarens avslutning kan man läsa att S, V och C hamnat fel i denna fråga och så hoppas skribenterna, MP, att vi hinner ändra oss före valet. Vän av ordning måste väl ändå fundera över denna avslutning? Hur tänker de nu då?

För Socialdemokraterna är det mycket viktigt att följa kommunfullmäktiges beslut, utifrån antagna detaljplaner för Östernäs. Vi vill därför, så snart det är möjligt, flytta timmeromlastningen från Östernäs, medverka till att utveckla handelsområdet, och vi hoppas att det i framtiden går att finna ekonomiska förutsättningar för att bygga en terminal på Bränta.

Roland Bäckman (S)

Markus Evensson (S)

Örjan Fridner (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-20 14:12