Omsorgsnämndens ordförande svarar

Klicka på loggan nedan och läs insändaren som Markus Evensson besvarar i texten nedanför.

 

Hur tänker M, FP och C klara ut budgetproblemen?

Ledamöterna Kennet Hedman (M), Marie-Louise Hellström (M), Maud Jonsson (FP) och Jörgen Brink (C) riktar kritik över omsorgsnämndens beslut om nedläggning av demensboendet Slottebo. De skriver i LjP 6/9 att de inte vill lägga ner boenden om det inte är absolut nödvändigt och de är inte övertygade om att så är fallet, trots att omsorgsförvaltningen har lämnat ett tydligt faktarikt underlag. Hedman, Hellström, Jonsson och Brink skriver att de är väl medvetna om att omsorgen måste arbeta med kostnaderna för att anpassa dem till skatteintäkterna.

Jag är av åsikt att vi alla ledamöter av omsorgsnämnden har till ansvar att se till att vi får ut så mycket som möjligt av varenda skattekrona. Sveriges 290 kommuner och landsting har lägre statligt stöd vilket sätter en glesbygdskommun som Ljusdal rejält på pottkanten. Här krävs kreativa lösningar som kan fortsätta att ge den service befolkningen förtjänar till en lägre kostnad. Detta är ingen uppgift som jag tar med en klackspark, utan snarare tvärtom, då jag vet att valen står mellan att ta bort kvalitativ verksamhet mot försämrade arbetsförhållanden likt en osthyvel inom hela organisationen. När vi har tolv vård och omsorgsboenden där ett flertal lägenheter står till förfogande, så är det vår plikt att öka nyttjandegraden. Med en ökad beläggning på ett ställe skapas ytterligare tomrum på ett annat. Därmed har S, V och Mp gemensamt beslutat om att det minst onda var att så snabbt som möjligt stänga Slottebo och erbjuda våra boende nya hem med hög kvalitet utan att behöva avskeda personal. Jag är den första att beklaga den situation där våra äldsta medborgare behöver flytta och byta hem, men då kommunen drabbas av sämre förutsättningar på grund av skattesänkningar hamnar vi i dessa situationer.

Vad det gäller återbetalningen av AFA-försäkringar så är det en reglering som sker på grund av kraftigt försämrade förutsättningar för sjukskrivna. Även det som ett bevis på att regeringens politik slår på medborgare som redan har det svårt. Att slänga sig med förslag på hur dessa ska användas avslöjar okunskapen kring denna återbetalning.

M, Fp och C anser att förvaltningen måste fortsätta arbetet med att komma till rätta med hög sjukfrånvaro och minska vikariekostnader. Jag kan instämma om jag så har en större politisk ambition vad det gäller omsorgen som arbetsgivare. Man ska aldrig bli sjuk av att arbeta. Man ska ha rätt till heltid. Vägen dit är att öka nyttjandet av varje skattekrona på så sätt att vi bibehåller personalkostnader men sänker utgifter för tomma lokaler. M, Fp och C lämnade inget förslag på hur de hade tänkt lösa budgetproblemen. De röstade bara emot, reserverade sig och blev således ansvarsfria.

Markus Evensson (S)

Ordförande omsorgsnämnden

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-14 19:19