Öppna Frågor till Lars Molin (M) och Helena Brink(C)

Respekterar ni anställda i kommunen och arbetar ni utifrån demokratiskt fattade beslut? 

Det är med nedstämdhet, gränsande till bestörtning, vi tar del av hur ni som tillhör två av kommunens absolut ledande politiker, uppträder gentemot kommunalt anställda och även visar stor brist på respekt för gällande politiska beslut.

Innan ni ens hade tillträtt era politiska uppdrag gick ni i massmedia ut 18 december 2014 och menade att socialchefen Marita Wikström skulle vara kvar på sin post tills hennes kontrakt löper ut siste december 2016. Ni tillträdde era uppdrag 1 januari 2015 och nu efter ett halvår har ni med olika krystade förklaringar sökt få bort henne som socialchef lång innan hennes kontrakt går ut. Ni drar er inte ens för att tillfråga andra personer om att gå in som vikarie på hennes tjänst under tiden samtal med henne pågår. Ni bedriver med andra ord ett spel med kommunens anställda där de uppfattas som brickor istället för de genuina människor vi har att göra med.

Vi förstår inte hur ert agerande överensstämmer med den personalpolicy som gäller för Ljusdals kommun utifrån följande ord: ”Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö där samtliga medarbetare/ledare behandlas med ömsesidig vördnad och respekt.”

Vidare framgår av gällande Delegationsordning klart och tydligt att det är Kommunchefen som har ansvaret för ev förflyttningar, omplaceringar, m m. Lika lite som ni visar respekt för tjänstemän och deras uppdrag visar ni genom ert självsrådiga agerande på respekt för demokratiskt fattade beslut och det oroar oss i högsta grad.

Ni två- Lars Molin (M) och Helena Brink (C) – innehar två av kommunens absolut viktigaste politiska uppdrag- ordförande i Kommunstyrelsen respektive ordförande i kommunens största nämnd, Omsorgsnämnden- och därmed är det av oerhört stor betydelse hur ni agerar och motiverar era ställningstagande i olika sammanhang.

Mot den bakgrunden vill vi ha svar på följande frågor av er:

  1. Anser ni att ert förhållningssätt och uppträdande gentemot socialchefen den senaste tiden överensstämmer med kommunens policy i personalfrågor?
  2. Vilken demokratisk och juridisk grund åberopar ni för att så flagrant bryta mot kommunens Delegationsordning?

 

Tallåsen och Järvsö den 12 juli 2015.

Örjan Fridner (S)                                   Markus Evensson (S)

Ordförande i Arbetarekommunen                          Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2015-07-13 09:09