Politikerföraktet göds helt ogenerat och kommunala tjänstemän hängs ut

I fredags publicerade Ljusdals Posten en insändare som med all säkerhet ökar politikerföraktet, men texten kan även ses som negativ beskrivning av Hälsingekommunen Ljusdal och dess medborgare som innehar rösträtt. Insändarduon består av två före detta vice ordföranden i kommunal driftsnämnd.

Den ena insändarskribenten är före detta i många avseenden och det kan vara svårt att skönja vad som gäller i dagsläget. Före detta kommunfullmäktigeledamot, före detta kommunstyrelseledamot, före detta utbildningsnämndsledamot, före detta ledamot av utbildningsnämndens arbetsutskott, före detta vice ordförande i utbildningsnämnden och före detta folkpartist.

Den andra skribenten tog en kort runda inom politiken, men hade för en stund förtroendet av Folkpartiet och oppositionen att vara ledamot samt vice ordförande i utbildningsnämnden i Ljusdals kommun.

De båda har lämnat de politiska uppdragen utan att ha lämnat något större politiskt signum. Efter entledigandet av sina respektive uppdrag ägnar sig duon till att författa tidningsinsändare och att fylla kommentarfält på webben. Duettens utgångspunkt går att tolka som den att de anser att samtliga politiska partier och dess förtroendevalda är inkompetenta, omodiga och ena riktiga feglortar. Deras uppmaning till oppositionen i kommunen är att den ska visa stake vad nu det innebär.

Deras kritik riktas i första hand till Socialdemokrater, i andra hand Vänsterpartister men även till partier som utgör opposition. Ingen går fri från att befläckas av deras fördömande. Inte ens Folkpartiets förste man är skonad den skriftliga hagelsvärm som de numera ”politisk obundna” sprider. I skrift efter skrift blottas deras föreställning om att endast de två själva besitter förmåga, förstånd och kunskap om hur en kommun skall bedrivas. Det är mycket lätt att anta att dessa föredettingar endast har förtroende för sin egen så kallade kompetens. Det hela blir smått ironiskt och svårt att se som rättvis kritik när de formligen häcklar allt och alla som har med politik och kommunen att göra. Politikerföraktet göds helt ogenerat och kommunala tjänstemän hängs ut.

I insändaren kommer det fram att duon tror att pensionärer inte får företräda ett politiskt parti och att förtroendeuppdrag vore något olämpligt för dem över 65 år. Det avslöjar deras feluppfattning om att politiken ska/bör spegla befolkningen. Så vitt vi vet lever en hög andel pensionärer i Ljusdals kommun och dessa bör representeras inom politik och samhället i övrigt. Att ett politiskt uppdrag inte är att jämföras med ett arbete är något som skribenterna tydligt inte kan något om eller så föreligger ett missförstånd.

Att en opposition inte utmanar en majoritet vid enskilda fyllnadsval är inget som duetten verkar känna till. De indikerar att det vore en smart strategi att medvetet skapa kaos genom att förändra maktstrukturen inom majoritet och opposition. De två förespråkar politisk oordning och allmän uppgivenhet vilket är ett återkommande kännetecken i deras skrifter.”När Roland Bäckman valdes in som kommunalråd backade oppositionen och valde att inte utmana”, skriver de och just precis där, förstår vi, att duon saknar talang att arbeta kommunalpolitiskt.

Örjan Fridner (S), Anne Hamrén (S),

Bosse Hedin (S), Stina Michelson (S), Ove Schönning (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-18 08:37