Om valmanifest 2015-2018

Under våren har alla medlemmar tillsammans arbetat med vårt kommande valprogram.

Innehållet i "Valmanifest 2015-2018" är vårt budskap till er som väljare, där vi beskriver vår politiska ambition, vår strävan - som också blir vårt löfte till er.

Vårt valmanifest kommer att tryckas i pappersformat och ni kommer säkert att få ett i handen, men vi kommer även att publicera valmanifestet i sin helhet här på hemsidan. Om du följer oss på facebook kommer du även där att kunna se våra tankar om ett bättre Ljusdal.

Vi är stolta, men inte nöjda. Vi har än högre ambitioner och vi hoppas på ett stort förtroende från medborgare i Ljusdals kommun så att vi kan förverkliga vår politik.

Vi bedriver ett aktivt valarbete där vi har fokus på samtal och dialog. För oss som det största partiet i kommunen är det av vikt att vi ständigt har dialog med dem som bor och verkar i Ljusdals kommun. Under en valrörelse är det än mer viktigt då ett framgångsrikt val bygger på medborgarnas önskan, behov och ställningstagande. För oss socialdemokrater är medborgare vår största tillgång och det är de som giver oss ett fortsatt förtroende att leda kommunen.

Vi är rustade- vi är redo.

Vi har kunskaperna. Vi har erfarenheterna.

Vi har kompetenserna genom de 39 män och kvinnor som står till partiets förfogande på vår kommunfullmäktigelista.

Pojkar och flickor, damer och herrar - valrörelsen har börjat!

 

  

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 17:19