Kommunfullmäktige 2015-2018

Detta är socialdemokraternas fullmäktigelista. De första 12 är ordinarie i fullmäktige och nästkommande 6 är ersättare.

 

1.

Stina Michelson

40

Ljusdal

2.   

Örjan Fridner

68

Tallåsen

3.

Jenny Breslin

34

Los

4.

P-G Larsson

57

Färila

5.     

Markus Evensson

39

Järvsö

6.     

Annelie Wallberg

44

Ljusdal

7.     

Ronnie Karlsson

39

Ljusdal

8.     

Marit Holmstrand

64

Ljusdal

9.     

Leif Persson

68

Färila

10.

 

 

 

11. 

Mattias Hedin

26

Tallåsen

12. 

Tommy Borg

70

Los

13. 

Irene Jonsson

44

Färila

14. 

Peter Engdahl

64

Järvsö

15. 

Vanja Isaksson

48

Los

16. 

Mostafa Touil

40

Ljusdal

17.  

Emma Lindberg

20

Ljusdal

18. 

Ove Schönning

50

Järvsö

19. 

Birgitta Ek

68

Järvsö

20. 

Kurt Eriksson

73

Ljusdal

21. 

Birgitta Backman

57

Ljusdal

22. 

Kjell Nilsson

62

Järvsö

23. 

Inger Isaksson-Granqvist

71

Los

24. 

Bernt Norden

69

Tallåsen

25. 

Ann Fredriksson-Syl

52

Järvsö

26. 

Jan Nordlinder

50

Järvsö

27. 

Ann-Britt Ekh

74

Färila

28. 

Kjell-Inge Wennberg

59

Ljusdal

29. 

Lena Lindh Berggren

49

Ljusdal

30. 

Tony Collin

60

Ljusdal

31. 

Teresia Olsson

20

Ramsjö

32. 

Sebastian Lindström

18

Ljusdal

33. 

Siv Pettersson

58

Ljusdal

34. 

Göran West

67

Färila

35. 

Agneta Englund

59

Järvsö

36.

Tommy Persson

49

Järvsö

37. 

Johnny Svensson

66

Färila

 

 Ålder på personerna gällde valet 2014.

 

  

 Rödmarkerade namn är länkade till personliga presentationer.


Sidan uppdaterades senast: 2014-01-23 14:32