Kommunfullmäktige 2015-2018

Detta är socialdemokraternas fullmäktigelista. De första 12 är ordinarie i fullmäktige och nästkommande 6 är ersättare.

 

1.

Stina Michelson

40

Ljusdal

2.   

Örjan Fridner

68

Tallåsen

3.

Jenny Breslin

34

Los

4.

P-G Larsson

57

Färila

5.     

Markus Evensson

39

Järvsö

6.     

Annelie Wallberg

44

Ljusdal

7.     

Marit Holmstrand

64 Ljusdal

8.     

Leif Persson

68

Färila

9.     

Mattias Hedin

26

Tallåsen

10.

Tommy Borg

70

Los

11. 

Irene Jonsson

44

Färila

12. 

Peter Engdahl

64

Järvsö

13. 

Vanja Isaksson

48 Los

14. 

Mostafa Touil

40

Ljusdal

15. 

Emma Lindberg

20

Ljusdal

16. 

Ove Schönning

50

Järvsö

17.  

Birgitta Ek

68

Järvsö

18. 

Kurt Eriksson

73

Ljusdal

19. 

Birgitta Backman

57

Ljusdal

20. 

Kjell Nilsson

62

Järvsö

21. 

Inger Isaksson-Granqvist

71

Los

22. 

Bernt Norden

69

Tallåsen

23. 

Ann Fredriksson-Syl

52

Järvsö

24. 

Jan Nordlinder

50

Järvsö

25. 

Ann-Britt Ekh

74

Färila

26. 

Kjell-Inge Wennberg

59

Ljusdal

27. 

Lena Lindh Berggren

49

Ljusdal

28. 

Tony Collin

60

Ljusdal

29. 

Teresia Olsson

20

Ramsjö

30. 

Sebastian Lindström

18

Ljusdal

31. 

Siv Pettersson

58

Ljusdal

32. 

Göran West

67

Färila

33. 

Agneta Englund

59

Järvsö

34. 

Tommy Persson

49

Järvsö

35. 

Johnny Svensson

66

Färila

36.

 

 


37. 

 

 

 

 Ålder på personerna gällde valet 2014.

 

 

 Rödmarkerade namn är länkade till personliga presentationer.


Sidan uppdaterades senast: 2014-01-23 14:32