Ulla-Britt Gidemalm

Jag är född och uppväxt i Kiruna. Under min yrkesverksamma tid har jag varit lärare i 25 år och rektor i 15 år. 

År 1975 flyttade jag med familj till Färila. Mitt politiska engagemang började i Färila socialdemokratiska förening efter valet 1976. Under alla år sedan dess har jag tagit aktiv del i föreningsarbetet och Ljusdals socialdemokratiska arbetarekommun även som ordförande i S-föreningen, kvinnoklubben och ordförande i Arbetarekommun.

Uppdragen har under åren varit många. Under 12 år ledamot och vice ordförande i Utbildningsnämnden, ledamot i Kommunstyrelsen, budgetberedning och planberedning, ordförande i Personalutskott och Överförmyndarnämnd, ledamot i Landstinget. Efter tre mandatperioder som vice ordförande i Kommunfullmäktige valdes jag till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2010-2014 – den första kvinnan i Ljusdal på den posten.

Jag brinner fortfarande för socialdemokraternas hjärtefrågor vård skola och omsorg. I kommunfullmäktige behöver vi en livlig politisk debatt om viktiga värderingar och sakfrågor. Det är en självklar och viktig del av politiken. Men det är samtidigt av stor vikt att visa respekt för varandra och varandras åsikter. Det är upp till oss alla i fullmäktige att skapa ett bra samtalsklimat. Det vill jag försöka bidra med.

 

Med vänlig hälsning

Ulla-Britt Gidemalm

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-25 14:23