Stor jobbkonferens

Idag arrangerade vi, tillsammans med 6F-förbunden, Handels och Arbetarrörelsens tankesmedja, en stor jobbkonferens.
Socialdemokraternas nye partiordförande, Stefan Löfven, deltog och gav viktiga besked om jobben, i synnerhet det faktum
att detta är den högst prioriterade frågan. För vår del var det särskilt glädjande att han lyfte fram satsningar på järnvägen
som en huvudfråga för Socialdemokraterna när det gäller infrastruktursatsningar.

Visst, våra krav inom järnvägsområdet är omfattande. Vi pratar om 38 miljarder kronor i investeringar de närmaste tio åren,
utöver det som redan är budgeterat. Men investeringarna är nödvändiga, inte minst för sysselsättningen och klimatet.
Människor måste kunna resa på ett effektivt och klimatsmart sätt om arbetsmarknaden ska fungera optimalt.
38 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. En tanke som vi diskuterar inom våra europafederationer är så kallade
investeringsfonder som skulle kunna användas för att investera exempelvis i järnvägen. Med dagens tydliga signaler
från Löfven så är jag övertygad om att med en socialdemokratisk regering efter valet så kommer en upprustning
och utveckling av järnvägen att inledas.

Avslutningsvis, den jobbkonferens vi hade idag spelades in av SVT Forum och sänds från och med i morgon.
 
Bosse Hedin, SEKO
 
 
Sidan uppdaterades senast: 2012-05-10 17:39