Färila S-förening

Färila är en tätort i Ljusdals kommun i Hälsingland och kyrkbyn i Färila socken. Färila består av öppna dalgångsmarker utmed Ljusnan och är en bostads- och industriort. Färila har kommunens enda badhus, ett badhus som från början var en traditionell simhall men som sedan 2010 har mer av äventyrsbadskaraktär. Den södra infarten ger besökaren en förr vanlig men numera ovanlig syn, nämligen Färilas kyrkstallar. Sådana användes tidigare av långväga kyrkobesökare för att härbärgera sina hästar. Pilgrimsleden till S:t Olofs grav i Trondheim passerar här. Så gör även jämtarnas led till Mellansverige. Färilas jordmån, en god morän på lerbasis, är perfekt för odling av bintjepotatis.

Ordförande är Per-Gunnar ”PG” Larsson

Telefon: 073 27 47 387

    

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-16 14:28