Färila-Kårböle och Los-Hamra församlingar

Det här är våra hemtrakter!

Här finns mångfalden från Färilas stora landsortskyrka till finnmarkens små skogskyrkogårdar, kyrkokörer och barnverksamheter som engagerar, andrum vid sorg och svåra tider liksom glädje vid bröllop och dop. Våra församlingar står för tradition och trygghet i framtiden för våra medlemmar i ett område med storslagen natur och fantastiska människor!

 

Det här är vad vi önskar förtroende att få göra:

  • Vi vill skapa lokala arbetsgrupper eller idémöten för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka utvecklingen i den egna församlingen.
  • Vi ser att intresset för vår historia och våra kyrkomiljöer ökar, och vi vill öppna upp och ge fler möjligheter att besöka och ta del av vårt gemensamma kulturarv.
  • Vi vill stärka ekonomin, genom att bland annat se över möjligheterna för samordnade inköp och samarbete inom och mellan pastoraten.
  • Vi vill förtydliga kyrkans rikstäckning och se till att ingen del av landet eller pastoratet ska ställa utanför den kyrkliga verksamheten.
  • Vi vill välkomna människor till en öppen folkkyrka med bred verksamhet i och utanför kyrkorummen.  
  • Vi vill att diakoniverkamheten ska   utvecklas efter tidens behov och bedrivas i samarbete med myndigheter och samhällsinstanser.
  • Vi vill att den mycket viktiga barn och ungdomsverksamheten samt konfirmationen utvecklas och når fler.
  • Vi vill att den stora körverksamheten ska fortsätta vara hörnstenar i verksamheten.
  • Vi vill värna våra stora kyrkonära begravningsplatser och våra små skogskyrkogårdar, och ta god hand om våra byggnader och kyrkomiljöer.

Människornas behov i centrum

1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!

2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!

3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

Stå upp för allas lika rätt och värde

4. Visa att kvinnoprästmotstånd och diskriminering av homosexuella inte hör hemma i folkkyrkan!

5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!

6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism! Bekämpa de växande klassklyftorna!

Bekämpa de växande klassklyftorna

7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!

8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!

9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

Bidra till gemenskap och utveckling

10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!

11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!

12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!

 

Rösta på vår lista för bred förankring i hela pastoratet!

1 Stig Wallberg Fågelsjö

9 Inez Tillqvist Fågelsjö

2 Ann Britt Ekh Färila

10 Kjell Haglund Färila

3 Inger Isaksson- Granqvist Los

11 Sig- Britt Strandberg Los

4 Göran West Färila

12 Tore Berglund Färila

5 Tommy Borg Los

13 Benita Breslin Los

6 Anita Haglund Färila

14 Leif Persson Färila

7 Vanja Isaksson Los

15 Arne Persson Los

8 Johnny Svensson Färila

16 Per- Gunnar Larsson Föne

 

Kontakt och mer information!

www.socildemokraterna.se/svenskakyrkan

Ljusdals Arbetarekommun expedition telefon 0651 12740

  

Rösträtt från 16 år och röstkort
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 15 september 2013 fyller 16 år får rösta i kyrkovalet.
För att rösta behöver du ett röstkort. Röstkorten kommer med posten mellan den 23 och 28 augusti. Om du inte fått något röstkort senast den 28 augusti - kontakta pastorsexpeditionen, så hjälper vi dig.
På röstkortet står det även var du skall rösta om du väljer att rösta på valdagen och under vilken tid vallokalen är öppen.
Du kan även brevrösta, rösta genom ombud eller förhandsrösta, se här nedan!


Öppettider på valdagen:

Klockaregården Färila
09.00-11.00, 13.00-15.00, 18.00-20.00
Los församlingshem
09.00-11.00, 13.00-15.00, 18.00-20.00
Kårböle församlingshem
14.00-16.00
Tandsjöborgs församlingshem (kapellet)
14.00-16.00

Förtidsröstning
Du kan förtidsrösta på pastorsexpeditionen i Färila eller på Los bibliotek på nedanstående tider.

Pastorsexpeditionen i Färila:
Måndag 2 september kl 10-12, kl 13-15
Tisdag 3 september kl 10-12, kl 13-15
Onsdag 4 september kl 10-12, kl 13-15
Torsdag 5 september kl 14-20
Fredag 6 september kl 10-12, kl 13-15
Lördag 7 september kl 10-13
Måndag 9 september kl 10-12, kl 13-15
Tisdag 10 september kl 14-20
Onsdag 11 september kl 10-12, kl 13-15

Los bibliotek:
Måndag 2 september kl 10-13
Onsdag 4 september kl 14-16
Torsdag 5 september kl 17-19
Måndag 9 september kl 10-13
Tisdag 10 september kl 17-19

Du kan även brevrösta eller rösta genom bud. Material finns att hämta på pastorsexpeditionen i Färila och på biblioteket i Los.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-02 17:02