Lokalt valmanifest

Fler socialdemokrater i Färila gör skillnad.

Vi Socialdemokrater i Färila tror på en stark offentlig sektor som ger alla medborgare tillgång till god service, utan att behöva välja. Våra gemensamma skattemedel ska användas till utveckling av vårt gemensamma samhälle inte till utdelning i aktiebolag.

Vi Socialdemokrater i Färila värnar för allas delaktighet för att utveckla vårt samhälle vidare. Vår ideologiska grund bottnar i allas lika värde och att alla ska vara med och bidra utifrån individens möjlighet till vår gemensamma välfärd.

Vi Socialdemokrater i Färila med omnejd värnar för att alla ges förutsättningar för ett gott liv. För att vi ska lyckas med detta är det viktigt att Färila med omnejd växer. Med fler invånare får vi råd att förbättra samhällsservicen, fler som bidrar, fler som delar på kostnaderna. För oss socialdemokrater i Färila är ungdomsarbetslösheten en oroande fråga. Ungdomarna vill ha varaktiga jobb - anställningar med avtalsenliga löner. Varje ungdom ska ha rätt till en bra start. Alla ungdomar oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret.

Vi Socialdemokrater i Färila värnar för att alla skall känna trygghet och att man får det stöd man behöver när det behövs.

Vi vill verka för en fortsatt bra äldreomsorg, anhörigvård och en bra fungerande primärvård.

 

Barnomsorgen - Skola.

Våra barn och ungdomar ska ha en lugn och trygg arbetsmiljö. Det kan ske med en föräldramedverkan utifrån våra olika roller.

Vi Socialdemokrater i Färila vill ha en bra fungerande barnomsorg, och värna för att vår kommunala skola även fortsättningsvis ska vara en så bra skola för alla så att inga andra alternativ behövs, vi vill även synliggöra elevernas rätt till sitt lärande och öka andelen behöriga elever till gymnasiet

Kommunikationer.

Färila har ett mycket bra geografiskt läge, men förbättrande kommunikationer är avgörande för Färilas framtid och bra för miljön.

Vi Socialdemokrater i Färila värnar för en utökad kollektivt pendlingstrafik, både för studier och arbete.

Arbete – Företagande - Landsbygdsutveckling.

Färila består av skog och åkermark, det öppna landskapet och de många byar och deras stora engagemang, som även kulturellt gör Färila till ett attraktivt turistmål.

Vi värnar om vår bygds fortsatta utveckling.

Färila och dess landsbygd är attraktiv att bo och verka i. Vi ser gärna att nystartande av företag fortsätter, men glömmer inte bort de företag som redan verkar i området.

Vi socialdemokrater vill att Färila med dess omnejd ska vara attraktivt för nya inflyttningar av människor och företag. Vi kommer även att verka för återbäring till bygden vid eventuella vindkraftsetableringar

Natur – Fritid

 I vår natur finner de flesta rekreation och meningsfull fritid, jakt och fiske, skidåkning, bärplockning och skogspromenader.

Vi Socialdemokrater i Färila vill verka för fortsatt utbyggnad och skötsel av våra vandringsleder efter Mellanljusnan. Vi vill jobba för att få en egen turistbyrå till Färila samt undersöka möjligheterna för laxvandring i Ljusnan.

Vi vill verka för att öka ungdomarnas möjligheter till utbildning genom samarbete med studieförbund för att kunna utöva en sund jakt och naturvård.

I ett demokratiskt samhälle har alla medborgare rättigheter och skyldigheter.

En rättighet är att rösta i valet. Vårt valmanifest för Färila med omnejd förutsätter en rödgrön regering. Rösta därför på Socialdemokraterna i både kommun – lanstings – och riksdagsval den 19 september

Leif Persson och Per-Gunnar Larsson, Färila S-förening

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-17 13:54