Gruppmöten 2016

BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDENS GRUPPMÖTEN


Uppgifter saknas!

 

MILJÖ- & BYGGNADSNÄMNDENS GRUPPMÖTEN

Uppgifter saknas!


KOMMUNFULLMÄKTIGES GRUPPMÖTEN

 
18 Februari kl 18:30  - Kommunhuset, Åseda (Fika: Alstermo)

23 Mars kl 18:30 - Tingshuset, Lenhovda (Fika: Lenhovda)

21 April kl18:30 - Kommunhuset, Åseda (Fika: Nottebäck)

26 Maj kl 18:30 - Tingshuset, Lenhovda (Fika: Åseda)

27 Juni kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda (Fika: Alstermo)

25 alt 29 Augusti kl 18:30 - Tingshuset, Lenhovda (Fika: Lenhovda)

22 September kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda (Fika: Nottebäck)

20 Oktober kl 18:30 - Tingshuset, Lenhovda (Fika: Åseda)

24 November kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda (Fika: Alstermo)

19 December kl 18:30 - Tingshuset, Lenhovda (Fika: Lenhovda)

 

KOMMUNSTYRELSENS GRUPPMÖTEN

 

4 Februari kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

14 Mars kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

7 April kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

12 Maj kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

13 Juni kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

11 Augusti kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

8 September kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

10 Oktober kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

10 November kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

1 December kl 18:30 - Kommunhuset, Åseda

 

SOCIALNÄMNDENS GRUPPMÖTEN


Uppgifter saknas!

 

VICE ORDFÖRANDE GRUPPMÖTEN

 

10 Februari kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

16 Mars kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

1 Juni kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

17 Augusti kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

21 September kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

19 Oktober kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

23 November kl 13:30-16:00 - Kommunhuset, Åseda

 

.