S-förslag om barnomsorgen i Åseda

Tillfälliga lösningar har varit metoden för barnomsorgen i Åseda och dessa har blivit mer eller mindre permanenta. Samtidigt har vi fulla avdelningar och en verksamhet som skulle bli bättre om vi fick en långsiktig lösning.

I juni 2012 lämnade Socialdemokraterna in en motion med ett förslag på just en långsiktig lösning. Det handlar om fastigheten på Ågatan där idag Migrationsverket finns.

Vi menar:

  • Att nuvarande byggnad bör rivas och en ny förskola byggas.
  • Att grönytan på fastigheten möjliggör att en ”grön förskola” kan byggas.
  • Att närheten till övrig skolverksamhet är positiv.
  • Att läget ger möjlighet att driva ”nattis” och barnomsorg på obekväma tider.

- Vi vill utreda frågan snarast och snabbt få fram besked om hur stor förskolan behöver vara och hur många avdelningar som behövs, säger Camilla Ymer, vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

 

Hela motionen "Barnomsorgen i Åseda":

Med anledning av att tillfälliga lösningar under åren blivit mer eller mindre permanenta och att en problematik med fulla avdelningar funnits sedan flera år tillbaka borde en mer långsiktig lösning komma till stånd och det inom en relativt snar framtid.

Efter att ha rådgjort med flera politiker-kollegor i kommunen vill jag därför föreslå att fastigheten på Ågatan, som idag hyrs ut till Migrationsverket och är i ganska dåligt skick, rivs och att man där istället anlägger en ny förskola. Fastighetens grönyta tillsammans med delar av den grönyta som idag hör till Trasten och/eller Olofsgården kan tillgodose förskolans behov oavsett antal avdelningar.

I området finns redan skolverksamhet förlagd vilket skulle ge en större flexibilitet mellan enheterna, en enhet med flera avdelningar ”vägg-i-vägg” ger effektiviseringar som inte nödvändigtvis behöver betyda några försämringar för kärnverksamheten.
Här finns också möjlighet att anlägga en sk ”Grön förskola” som skulle passa alldeles utmärkt in i den politiska ambitionen att bli Kronobergs (Sveriges?) grönaste kommun.

Socialdemokraterna ser också stora möjligheter att på en sådan enhet kunna erbjuda barnomsorg på obekväma tider sk ”nattis”.

Undersökningar av Gläntans förskola kommer att inledas inom kort och beroende på vad denna utredning visar får man ta ställning till hur många avdelningar som behövs i den nya enheten.

Jag ber därför Kommunfullmäktige besluta:
     att ge UppvidingeHus i uppdrag att avsluta pågående kontrakt med Migrationsverket gällande Ågatan i Åseda
     att ge Barn- och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en beskrivning av behov gällande avdelningar, barnantal, utemiljö etc
     att ge UppvidingeHus i uppdrag att projektera för en ny förskola vid nämnda fastighet
     att utlysa en arkitekt-tävling för förslag till utformning av den nya förskolan

 

Camilla Ymer (s)

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-08 09:11