Budget 2013

Så här såg det ut när budgeten för 2013 klubbades i Uppvidinge Kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna yrkade att besparingen på RÖK skulle strykas ur förslaget, att mer resurser skulle tilldelas Kultur- och Fritid samt att pengar avsatta för vårdnadsbidrag skulle omfördelas till att öka lärartätheten i grundskolan.

Voterings(omröstnings)listorna återfinns längst bak i dokumentet.

Protokoll Uppvidinge KF 2012-06-26